Każdy jest aktorem,
każdy tworzy własny teatr

 

Szkolne Koło Teatralne

Koło Teatralne było od zawsze w naszej szkole. Potrzeba tworzenia innej rzeczywistości, grania, inicjowała różne rozwiązania sceniczne, wizje teatralne od klasycznych przedstawień po awangardowe. Teatr rozwija umiejętności sceniczne, uczy asertywności, wyrażania emocji. Dostarcza wiele radości i satysfakcji. Spontaniczność, otwartość, kreatywność i gwarantowana serdeczna atmosfera spotkań, prób i występów zachęca do kolejnych wyzwań.
Wspominamy przedstawienia teatralne przygotowane przez p. prof. Halinę Kononiuk, p. prof. Lubę Puś, p. prof. Elżbietę Szkodzińską, nowoczesne rozwiązania z wykorzystaniem multimediów zaproponowane przez państwo Anetę i Przemysława Tułaczów. Wiele inscenizacji przygotowały m.in. p. prof. Katarzyna Bajdek -Tetiurka, Ewa Krzywania, Justyna Wołos. Pamiętamy fantastyczne popisy aktorskie m.in. Oli Raban, Doroty Tokarskiej, Łukasza Jaszczuka, Tomka Wegiery. Natalii Wojtas, Kamila Chomy. Narodziły się i rodzą nowe gwiazdy.

W 42 -letniej historii Szkolne Koło Teatralne z powodzeniem brało udział w wielu przeglądach teatrów i kabaretów szkolnych. W ostatnich latach jako szkolny zespół „Korale” przygotowuje widowiska obrzędowe. Odtwarza dawne nadbużańskie tradycje i zwyczaje ludowe. W 2010 roku wystąpił w XII Powiatowym Przeglądzie Widowisk Obrzędowych w Hańsku z widowiskiem "Swaty". Dwa lata później wystawił w Hańsku „Wesele różanieckie” według Stefana Sidoruka (fragment „Pyryzdwa”). W lipcu 2015 r. „Jarmarkiem nadbużańskim” uświetniono Jubileusz 40-lecia szkoły, a w listopadzie tego samego roku zespół „Korale” zajął II miejsce w XVII Powiatowym Przeglądzie Widowisk Obrzędowych w Hańsku za „Jarmark nadbużański” według własnego scenariusza i został zakwalifikowany do 41 Międzywojewódzkiego Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie, który się odbył w dniach 5-7. 02. 2016 r. Było to widowisko barwne, egzotyczne przez swoją wielonarodowość i wielokulturowość, charakterystyczną dla naszego regionu. Na zwyczajach kolędniczych został oparty scenariusz najnowszego widowiska pt. „Kolędnicy z Wyryk”. W listopadzie 2016 roku, w kolejnym Powiatowym Przeglądzie Widowisk Obrzędowych, zespół otrzymał III nagrodę, a następnie w lutym 2017 roku został zaproszony do Tarnogrodu na 42 Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych i reprezentował powiat włodawski. 4 stycznia 2017 roku zespół wystawił „Kolędników z Wyryk” Polakom przybyłym z Wołynia na „Swięty wieczór z Rymacz” w Żółtańcach pod Chełmem.

Obecny skład zespołu „Korale”: Anna Hasioli, Karolina Patejuk, Natalia Biernacka, Jakub Potapiuk, Maja Adamczyk, Karolina Babut, Michał Jaworski, Piotr Jaszczuk, Iwona Karpińska, Aleksandra Skibińska, Adam Czelej, Dariusz Januszko, Konrad Romaszewski, Piotr Stasiak, Radosław Tadeniewicz, Damian Szlechta, Sebastian Kwiatkowski, Kamil Kucharuk, Rafał Szabat, Rafał Zamrowski.

Opiekunowie: Katarzyna Bajdek –Tetiurka i Ewa Krzywania. Z zespołem współpracuje p. Diana Łubkowska i p. Zbigniew Mojski (dekoracje).