Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

Dni wolne
Przyczyna
02.01.2020
Ze względu na organizację pracy w szkole
03.01.2020
Ze względu na organizację pracy w szkole
10.01.2019
Egzaminy zawodowe
04.05.2020
Egzaminy maturalne
05.05.2020
Egzaminy maturalne
06.05.2020
Egzaminy maturalne
07.05.2020
Egzaminy maturalne
08.05.2020
Egzaminy maturalne
12.06.2020
Ze względu na organizację pracy w szkole
23.06.2020
Egzaminy zawodowe