Wychowawcy klas

1B4M – technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - Adam Orenczuk

1BT - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - Agnieszka Wodnicka

1MT – technik agrobiznesu – Aneta Struk – Grzelak

1 P4M - technik agrobiznesu/technik żywienia i usług gastronomicznych – Elżbieta Szkodzińska

1PT – technik żywienia i usług gastronomicznych – Anna Chorąży

2BT – technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – Dorota Redde – Sawczuk

2MT – technik agrobiznesu – Emilia Litaszewska

3BT - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – Zenon Baj

3MT – technik agrobiznesu – Krzysztof Kowalik

4BT – technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – Justyna Wołos

4MT – technik agrobiznesu – Agnieszka Jaszczuk

4PTB – technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki / technik żywienia i usług gastronomicznych – Diana Łubkowska