Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce – Osadzie informuje, że od 01 września 2019 r. opłaty za wyżywienie w internacie oraz za obiady uczniów nie będących mieszkańcami internatu należy wnosić wyłącznie na rachunek bankowy:

Przypominamy, że termin płatności jest do 10-ego dnia każdego miesiąca

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce - Osadzie

Nr rachunku: 72 1010 1339 0025 3813 9134 0000

Tytułem: Wpłata za wyżywienie ucznia: (imię i nazwisko)