Celem projektu jest rozwój możliwości związanych z kształceniem i szkoleniem zawodowym realizowanym przez ZSCKR w Korolówce–Osadzie, poprzez realizację międzynarodowych inicjatyw mobilnościowych obejmujących swoim zakresie wsparcie 82 uczniów kształcących się w zawodach Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, Technik agrobiznesu oraz Technik żywienia i usług gastronomicznych.

Głównymi działaniami w ramach projektu będą dwa wyjazdy na mobilności zagraniczne, mające na celu realizację 80 – godzinnych praktyk zawodowych w greckich przedsiębiorstwach.

Przygotowując każdą z podejmowanych inicjatyw, ZSCKR ma na uwadze cel ogólny, przyświecający działalności szkoły, którym jest zapewnienie każdemu uczniowi warunków do wszechstronnego rozwoju – zarówno na gruncie zawodowym, jak i emocjonalnym, społecznym, warunki do rozwoju, placówka opiera się na swoich zasobach, a także na wsparciu lokalnych przedsiębiorstw, które jednak wielokrotnie nie dysponują wystarczającym potencjałem, aby przyjąć określoną liczbę uczniów na praktykę, czy też infrastrukturę mogącą się przyczynić do wyraźnego przeskoku kompetencji ucznia.

Podkategorie