Szkoła kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach zbiorowego żywienia oraz żywienia rodziny. Uczniowie uczą się urządzać i prowadzić zakłady gastronomiczne oraz gospodarstwo domowe, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, poznają tajniki estetycznego serwowania dań oraz zasady prawidłowej obsługi konsumenta. Zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku pracy, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznesplanu i innych kluczowych umiejętności.

Uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów związanych z zakupem produktów spożywczych przeznaczonych do nauki gotowania w czasie zajęć praktycznych.

 

Perspektywa pracy i dalszego kształcenia:

Zdobycie zawodu pozwala na kontynuowanie nauki w ramach studiów licencjackich lub magisterskich na kierunkach: żywienie człowieka, dietetyka, biotechnologia i inne.

 

Absolwenci mogą podjąć pracę w:

  • instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, służbie zdrowia (sanatoria, służby sanitarno-epidemiologiczne, szpitale) oraz żłobkach i przedszkolach.

  • instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu i żywności

  • mogą prowadzić własną działalność w zakresie usług gastronomicznych, hotelarskich, agroturystycznych.