Technik turystyki wiejskiej to nowy zawód, poszukiwany zarówno na krajowym rynku pracy, jak i na terenie Unii Europejskiej.

 

Perspektywa pracy i dalszego kształcenia:

Nauka w tym zawodzie daje możliwość dalszego rozwoju i poszerzania wiedzy na studiach rolniczych, przyrodniczych oraz na kierunkach: agroturystyka, turystyka i rekreacja.

Absolwent posiada kwalifikacje rolnicze uprawniające do ubiegania się o środki finansowe z programów unijnych.

 

Absolwent jest przygotowany do:

  • organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich

  • organizacji i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym

  • prowadzenia własnej działalności gospodarczej, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub agroturystycznego

  • podjęcia pracy w biurach turystycznych, hotelach, pensjonatach, prywatnych domach letniskowych