Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rolnik jest przygotowany do:

  • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej

  • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej

  • prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich

  • organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej

  • podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego

 

Kształcenie praktyczne będzie odbywać się w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych, pracowniach i warsztatach szkolnych oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów.

Uwaga!!! Bezpłatny kurs na prawo jazdy kategorii T.

Absolwent posiada kwalifikacje uprawniające do ubiegania się o środki finansowe z programów unijnych.