Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z organizowaniem i kontrolą przebiegu procesów pracy w produkcji rolniczej oraz eksploatacją i naprawą pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych.

W ramach programu nauki uczniowie realizują bezpłatnie naukę jazdy samochodem, naukę jazdy ciągnikiem oraz zdobywają uprawnienia: prawo jazdy kategorii B, T i uprawnienia na kombajn.

 

Perspektywa pracy i dalszego kształcenia:

Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia technikum, a po zdaniu egzaminów świadectwo maturalne i dyplom technika.

Ma możliwość podjęcia studiów wyższych lub zdobycia innego zawodu w szkołach policealnych.

 

Absolwent może pracować:

  • jako menadżer przedsiębiorstw rolnych

  • w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa

  • jako przedstawiciel handlowy czołowych producentów sprzętu rolniczego

  • jako właściciel dobrze prosperujących przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych związanych z techniką rolniczą

  • może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą

  • może prowadzić własne gospodarstwo rolne