Kształcąc się w tym zawodzie uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • organizowania i prowadzenia hodowli oraz chowu koni i innych gatunków zwierząt

 • organizowania pracy szkółki jeździeckiej oraz prowadzenia różnych form rekreacji konnej

 • prowadzenia treningu koni i jazdy konnej

 • organizowania pokazów i zawodów konnych

 • planowania, organizowania i wykonywania podstawowych zabiegów agrotechnicznych

 • zarządzania własną firmą

 • prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii T

 

Absolwent jest przygotowany do:

 • prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub agroturystycznego

 • podjęcia pracy w przedsiębiorstwach specjalizujących się w chowie, hodowli i użytkowaniu koni,

 • np. w stadninach

 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej i świadczenia usług z wykorzystaniem koni

 • podjęcia studiów wyższych.

 

Zajęcia praktyczne odbywają się w szkolnej stadninie koni.