Absolwent przygotowany jest do:

  • projektowania elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych,

  • pielęgnacji i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu (ogrody, parki, zieleń na osiedlach itp.)

  • prowadzenia uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania

  • stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu

  • podejmowania pracy w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu

  • prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek

 

Technik architektury krajobrazu jest zawodem polecanym tym wszystkim, którzy zainteresowani są projektowaniem i zagospodarowaniem małej architektury, jak również tym, którzy planują założyć własne przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe. Po ukończeniu technikum absolwent może podnosić swoje kwalifikacje w szkołach wyższych na kierunkach: architektura krajobrazu, urbanistyka, leśnictwo oraz ogrodnictwo.