Kształcąc się w tym zawodzie uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • struktury organizacyjnej i zadań Państwowej Straży Pożarnej

  • przepisów przeciwpożarowych

  • zasad prowadzenia akcji gaśniczych oraz działań ratowniczych

  • budowy i parametrów sprzętu znajdującego się na wyposażeniu straży pożarnej

 

Ponadto uczniowie przygotowują się do prowadzenia działalności gospodarczej, rachunkowości przedsiębiorstwa i rozliczeń podatkowych oraz poznają sposoby prowadzenia produkcji roślinnej, zwierzęcej i przetwórstwa żywności.

W ramach programu nauki uczniowie odbywają bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii T.

 

Perspektywa pracy i dalszego kształcenia:

Zdobycie zawodu pozwala na kontynuację nauki w ramach studiów licencjackich lub magisterskich na uczelniach ekonomicznych, rolniczych lub innych, a także do studiów pożarniczych. Dodatkowo absolwenci mają większą szansę na znalezienie pracy w służbach mundurowych.

Ukończenie szkoły umożliwia korzystanie ze środków Unii Europejskiej.