BRANŻOWA SZKOŁA I stopnia

ROLNIK

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie rolnik jest przygotowany do:

  • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej

  • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej

  • prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich

  • obliczania opłacalności produkcji rolniczej

 

Kształcenie praktyczne będzie odbywać się w pracowniach i warsztatach szkolnych, podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie oraz w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych.

 

Uwaga!!! Bezpłatny kurs na prawo jazdy kategorii T!