BRANŻOWA SZKOŁA I stopnia

MECHANIK-OPERATOR

POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych jest przygotowany do:

  • użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej

  • obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie

  • oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych

  • prowadzenia samochodów osobowych oraz ciągników rolniczych

 

Uwaga!!! Bezpłatny kurs na prawo jazdy kategorii B i T!