Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 24 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. na obszarze kraju, ogranicza się funkcjonowanie szkół i wprowadza realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  1. W okresie od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie będzie funkcjonować w trybie zdalnym z przyjętymi procedurami i regulaminami;
  2. Uczniowie będą realizować zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
  3. Zajęcia będą odbywały się zgodnie z aktualnym planem lekcji;
  4. Podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami jest e-dziennik;
  5. Nauka jazdy samochodem, ciągnikiem, praca maszynami rolniczymi jest zawieszona;
  6. Uczniowie odbywający naukę zdalną mają prawo korzystać z porad i konsultacji z pedagogiem szkolnym w formie zdalnej. Harmonogram pracy i kontakt są dostępne na stronie internetowej szkoły;
  7. Harmonogram konsultacji z nauczycielami udostępniony jest w formie elektronicznej na e-dzienniku (informacja przekazana przez dyrektora i wychowawców);
  8. Informacje o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania znajdują się na stronie internetowej szkoły;
  9. Osoby znajdujące się na terenie szkoły stosują procedury obowiązujące w czasie pandemii;
  10. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane będą w formie ustalonej przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia;

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem lub wychowawcami.