Elearning

 

Drodzy Uczniowie!

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Uprzejmie informuję, że związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.1870), od dnia 26 października 2020r. do 6 listopada 2020 r. szkoła przechodzi w całości na nauczanie zdalne.

Zajęcia będą realizowane wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik.

 

Z wyrazami szacunku,

Renata Holaczuk