E-dziennik dla rodziców - zakładanie konta

W przeglądarce internetowej wpisz adres dziennika elektronicznego:

 https://uonetplus.vulcan.net.pl/minrol Wyświetli się powitalna strona systemu.

Kliknij link „Załóż konto”, a następnie wpisz adres e-mail, który podałeś wychowawcy.

 

Powitalna strona systemu

Zaznacz opcję "Nie jestem robotem", a następnie kliknij przycisk "Wyślij wiadomość". Jeśli po kliknięciu opcji "Nie jestem robotem" rozwinie się okienko weryfikacji, wykonaj polecane czynności (np. przepisz kod z obrazka) i kliknij przycisk "Zweryfikuj".
Zapoznaj się z treścią komunikatu wyświetlonego na stronie "Podsumowanie operacji".

 

dziennik2

Sprawdź skrzynkę swojej poczty elektronicznej. Przeczytaj wiadomość i kliknij link podany w treści, aby nadać hasło.

 

dziennik3

W oknie "Aktywacja konta" w polach "Nowe hasło" oraz "Powtórz nowe hasło" wprowadź swoje hasło, stosując się do podpowiadanych wymagań. Zaznacz opcję "Nie jestem robotem" i kliknij przycisk "Ustaw nowe hasło".

 

dziennik4

Od tego momentu możesz logować się do systemu, korzystając z adresu e-mail i ustalonego przez siebie hasła.

 

dziennik5

dziennik6

dziennik7

 

 

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce – Osadzie informuje, że od 01 września 2019 r. opłaty za wyżywienie w internacie oraz za obiady uczniów nie będących mieszkańcami internatu należy wnosić wyłącznie na rachunek bankowy:

Przypominamy, że termin płatności jest do 10-ego dnia każdego miesiąca

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce - Osadzie

Nr rachunku: 72 1010 1339 0025 3813 9134 0000

Tytułem: Wpłata za wyżywienie ucznia: (imię i nazwisko)

 

Wychowawcy klas

1B4M – technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - Adam Orenczuk

1BT - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - Agnieszka Wodnicka

1MT – technik agrobiznesu – Aneta Struk – Grzelak

1 P4M - technik agrobiznesu/technik żywienia i usług gastronomicznych – Elżbieta Szkodzińska

1PT – technik żywienia i usług gastronomicznych – Anna Chorąży

2BT – technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – Dorota Redde – Sawczuk

2MT – technik agrobiznesu – Emilia Litaszewska

3BT - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – Zenon Baj

3MT – technik agrobiznesu – Krzysztof Kowalik

4BT – technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – Justyna Wołos

4MT – technik agrobiznesu – Agnieszka Jaszczuk

4PTB – technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki / technik żywienia i usług gastronomicznych – Diana Łubkowska