Przygotowując każdą z podejmowanych inicjatyw, ZSCKR ma na uwadze cel ogólny, przyświecający działalności szkoły, którym jest zapewnienie każdemu uczniowi warunków do wszechstronnego rozwoju – zarówno na gruncie zawodowym, jak i emocjonalnym, społecznym, warunki do rozwoju, placówka opiera się na swoich zasobach, a także na wsparciu lokalnych przedsiębiorstw, które jednak wielokrotnie nie dysponują wystarczającym potencjałem, aby przyjąć określoną liczbę uczniów na praktykę, czy też infrastrukturę mogącą się przyczynić do wyraźnego przeskoku kompetencji ucznia.

Szkoła braki związane z lokalnym i regionalnym rynkiem pracy stara się uzupełniać poprzez tworzenie jak najlepszych warunków w pracowniach zawodowych, inicjując kolejne doraźne działania wyjazdowe. Dodatkowo, bazując na przyjętych wartościach i założeniach, w naturalnym sposób są kształtowane potrzeby i cele ZSCKR w obszarze europejskiej mobilności i współpracy, w które wpisuje się idea realizacji niniejszego projektu, umożliwiającego uczniom zdobywanie kompetencji w europejskich realiach.