W dniu 16 marca 2018r. w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w ramach projektu edukacyjnego „Lekcja z ZUS”,  odbył się wojewódzki etap olimpiady wiedzy „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Naszą szkołę reprezentowali tworzący zespół finaliści I etapu:  Iwona Karpińska z klasy IV Technikum, kształcącego w zawodzie Technik Agrobiznesu, Karolina Patejuk z klasy II Technikum, kształcącego w zawodzie Technik Agrobiznesu oraz Marek Baj z klasy II Technikum, kształcącego w zawodzie Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki.

W dniu 15 marca 2018r. w ramach projektu edukacyjnego „Lekcja z ZUS” odbyło się spotkanie z Panią Janiną Zarczuk – Kierownikiem Biura Terenowego ZUS we Włodawie. Tematem spotkania była lekcja czwarta z projektu ,, E-ZUS, czyli firma pod ręką” oraz zmiany które weszły w ubezpieczeniach od stycznia 2018r. Zajęcia były przeprowadzone w klasie II Technikum, kształcącego w zawodzie Technik Agrobiznesu.

Projekt „Lekcja z ZUS” jest autorskim projektem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Agnieszka Jaszczuk

Galeria zdjęć

7 marca 2018 r. uczniowie naszej Szkoły uczestniczyli w wyciecze integracyjnej do Lublina. Główną atrakcją wyjazdu była wizyta w parku trampolin „Mania skakania”, kompleksowym centrum rozrywki dla małych i dużych. Po krótkiej rozgrzewce przeprowadzonej przez instruktorów oraz zapoznaniu uczestników z regulaminem sali i zasadami bezpieczeństwa, rozpoczęliśmy zabawę. Młodzież miała okazję „wyszaleć się” na trampolinach, „zanurkować” w basenie z gąbkami oraz zaliczyć zjazd tyrolski.

Agrotech przyciąga tysiące osób z kraju i z sąsiednich państw. Od piątku do niedzieli wystawę rolniczą w Kielcach odwiedziło ponad 71 tysięcy gości. Wśród nich, w piątek, byliśmy my.   
Targi Agrotech w Kielcach to źródło najnowszej wiedzy technologicznej i informacji. Na targach prezentuje się około 800 firm z 24 krajów świata. Najnowsze pojazdy i maszyny oraz nawozy i środki ochrony prezentują tu największe przedsiębiorstwa z całego świata.

       W dniu 15 marca 2018 roku Młodzieżowy DOM Kultury we Włodawie przeprowadził Powiatowy Przegląd 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego pod hasłem: Dla uczczenia Stulecia Odzyskania Niepodległości.

       W turnieju recytatorskim wystąpiła Dominika Matysiuk – uczennica klasy I Technikum Agrobiznesu z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce – Osadzie. Dominika wykonała dwa utwory: wiersz Bronisławy Wajs (Papuszy) pt. „Spódnica ze wszystkich kwiatów świata” i prozę poetycką Bronki Nowickiej pt. „Statek”, akcentując różne barwy ludzkiej wrażliwości. Do konkursu uczennica przygotowywała się pod kierunkiem p. Ewy Krzywani.

       Maturzyści z ZSCKR w Korolówce – Osadzie skorzystali z zaproszenia na Dzień Otwarty Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

       Na odwiedzających Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie czekało wiele atrakcji, m.in. warsztaty popularnonaukowe, stoiska prezentujące osiągnięcia kół naukowych i organizacji studenckich, zwiedzanie laboratoriów i pracowni, wystawy sprzętu naukowego, konkursy z nagrodami. Nikt nie wyszedł z pustymi rękoma, wielu na pewno z głową pełną marzeń. Dużo radości dostarczyły spotkania z kolegami i znajomymi, którzy już tutaj studiują. Niezdecydowanych mogły utwierdzić w przekonaniu o trafnym wyborze. Kolorytu imprezy dodawały występy Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor”.