Szkolny etap II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym

" Wybieram wybory"

Konkurs , zorganizowany przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze , a skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych , ma na celu upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego – w szczególności dotyczącego wyborów samorządowych , propagowanie idei udziału w tych wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym. Etap szkolny konkursu , który odbył się 09.11.2017 r. , polegał na rozwiązaniu testu wyboru składającego się z 25 pytań. Zakres tematyczny testu obejmował wybrane działy ustawy " Kodeks wyborczy", dotyczące wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta, wyborów do rad i sejmików Pytania dotyczyły także przepisów wstępnych i karnych oraz zapisów o organach wyborczych. Uczestnicy konkursu odpowiadali m. in. na pytania : kto zarządza wybory samorządowe, czy możliwe jest głosowanie w imieniu innej osoby , w jakich miejscach można prowadzić agitację wyborczą , ile lat musi mieć ukończone kandydat na radnego , a ile na wójta.

Kamil Krzysztof Samojluk – stypendystą Prezesa Rady Ministrów w ZSCKR w Korolówce-Osadzie za osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017

          Ceremonia wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów miała miejsce 7 listopada 2017 r. w „Sali Błękitnej” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. 232 najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Lubelszczyzny otrzymało nagrody z rąk Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarneka i Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk.

Nr sprawy SZ/225/1/AR/17

OGŁOSZENIE

O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W KOROLÓWCE - OSADZIE

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. I. Kosmowskiej w Korolówce - Osadzie działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 729), po zasięgnięciu opinii komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. I. Kosmowskiej informuje, że posiada do nieodpłatnego przekazania lub darowizny zbędne składniki majątku ruchomego.

Spis ich podany został w załączniku nr 1 na stronie www szkoły: www.zsr-korolowka.pl. lub jest do odebrania u kierownika gospodarczego.

Zainteresowane Jednostki prosimy o składanie ofert pisemnych w terminie do dnia 20 listopada 2017r. do godziny 12.00 w sekretariacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie lub przesłanie na adres szkoły: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie 3, 22-200 Włodawa. Na kopertach powinien być napis: „zbędne składniki majątkowe”.

Dodatkowych informacji na temat zbędnych składników majątku ruchomego udziela Andrzej Rabczuk tel. 507-118-373.

Wniosek o nieodpłatne przekazanie bądź darowiznę powinien zostać sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w § 38 ust. 4 lub § 39 ust 4 w/w rozporządzenia.

W przypadku otrzymania większej ilości ofert na te same składniki majątkowe, o przyznaniu decydować będzie kolejność wpływu ofert (dzień, godzina).

             Dyrektor

/-/ mgr inż. Leszek Młynarczy

Załącznik nr 1

ZBĘDNE SKŁADNIKI MAJĄTKOWE

Lp.

Nazwa przedmiotu

Ilość

Numer inwentarzowy

Kategoria majątku

1

Stabilizator napięcia

1

Zbędny

           2

Kamera monitoringu Geolam

1

Zbędna

           3

Kamera monitoringu KPC133ZEP/F36-T

1

Zbędna

          4

Kamera monitoringu KPC133ZCP/F36

1

Zbędna

Eliminacje szkolne Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W dniach 26-27.10.2017 r. w naszej szkole odbyły się eliminacje Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.Młodzież naszej szkoły uczestniczyła w trzech z dziesięciu bloków tematycznych: żywienie człowieka, mechanizacja rolnictwa, agrobiznes.

Teatralnie i kulinarnie podczas II Powiatowej Konferencji w Wyrykach

„Twój rozsądek i rozwaga żyć bezpiecznie Ci pomaga”

            Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa we Włodawie wspólnie ze Szkołą Podstawową w Wyrykach oraz przy współudziale władz i instytucji powiatowych zorganizowała w dniu 27 października 2017 roku konferencję i konkurs pod hasłem „Twój rozsądek i rozwaga żyć bezpiecznie Ci pomaga”. Honorowy patronat objęła Poseł na Sejm RP Beata Mazurek. Spotkanie odbyło się na terenie szkoły i biblioteki    w Wyrykach. Sąsiadującą z gospodarzami placówkę oświatową, ZSCKR w Korolówce – Osadzie, reprezentował Dyrektor Szkoły Leszek Młynarczyk. Impreza miała wymiar lokalny. W konferencji i konkursach wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i rolnicy z terenu powiatu włodawskiego.

W dniu 26 października 2017 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły oraz pan Marcin Andrzejewski Kierownik regionu Josera Polska.