W naszej szkole Program „Wybierz Życie – Pierwszy Krok” skierowany jest do uczniów klas pierwszych – dziewcząt i chłopców, rodziców uczniów oraz kadry pedagogicznej.

Celem szkolnego konkursu było poszerzenie wiedzy uczniów na temat raka szyjki macicy oraz jego profilaktyki, zaangażowanie młodzieży do czynnego zdobywania wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu, motywowanie dziewcząt do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie oraz przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w swoim środowisku.

   W dniach 03, 10 i 24 kwietnia 2017 roku uczennice klas pierwszych uczestniczyły w zajęciach „Wartość miłości”, które zostały przeprowadzone były przez Panią Justynę Torbicz - pedagoga z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Włodawie .

   Głównym celem spotkań była profilaktyka ryzykownych zachowań oraz wychowywanie do wartości. Zajęcia składały się z pięciu części: Ciało - osoba, Miłość – wartość ponadczasowa, Dorastanie do miłości i małżeństwa, Seks- wybór wolności czy droga zniewolenia, Antykoncepcja i pornografia – świadomość wyboru.

Informujemy, że  emisja cyklicznej audycji pt. „Rolnik szuka szkoły”  skierowanej głównie do przyszłych uczniów szkół rolniczych rozpocznie się w dniu 13.05.2017 roku o godz. 15:20 na kanale TVP3.

Odc. 1 13.V

      1   Sokołów Podlaski   woj. mazowieckie

      2   Stare Lubiejewo - woj. mazowieckie

     3   Gołotczyzna - woj. mazowieckie

     4   Golądkowo - woj. mazowieckie

     5   Korolówka- Osada - woj. lubelskie

Audycja dotyczy realizacji kampanii edukacyjno – promocyjnej na temat szkół resortowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

PLAN EMISJI AUDYCJI

            Wiosna, kasztany nabrzmiały kwiatami, to znak, że wkrótce zacznie się matura… Zanim jednak abiturienci pochylą się nad arkuszami maturalnymi, 28 kwietnia 2017 roku odebrali dyplomy techników i oficjalnie pożegnali swoją szkołę, w której spędzili cztery pracowite i piękne lata. W ZSCKR w Korolówce-Osadzie naukę ukończyło 33 uczniów Technikum kształcącego w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa, technik agrobiznesu, technik żywienia i usług gastronomicznych.

            Wzruszającą uroczystość pożegnania klas maturalnych uświetnili swoją obecnością wyjątkowi goście z ramienia prof. Józefa Zająca, Senatora RP i rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie: dr inż. Ewa Stamirowska-Krzaczek – Dyrektor Instytutu Nauk Rolniczych i mgr inż. Mariusz Holuk – pracownik naukowy Instytutu Nauk Technicznych i Lotnictwa. Na ręce Dyrektora został przekazany szkole niezwykły prezent – model samolotu skonstruowanego przez studentów i naukowców chełmskiej uczelni wraz z życzeniami wysokich lotów.

 W dniu 27.04.2017 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce Osadzie odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.

 Turniej jest organizowany dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem jest popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów ruchu drogowego, wiedzy motoryzacyjnej oraz wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 Organizatorem imprezy była Komenda Powiatowa Policji we Włodawie przy współpracy Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta, Urzędu Gminy Włodawa oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie.