Tym razem „całkiem przypadkowo” 14 lutego, zaprzyjaźniony teatr z Rudy-Huty, przedstawił nam historię o związku dwojga ludzi, trochę sobą znudzonych ale którym chyba na sobie zależy. „Zapałka” nietypowa propozycja w repertuarze Teatru OKO, nakłania do myślenia o tym jak bardzo ważne, a może najważniejsze w życiu człowieka jest uczucie miłości, przyjaźń, obecność drugiej osoby oraz umiejętność wspólnego rozwiązywania problemów.

14 lutego 2017 r. uczniowie naszej szkoły mieli możliwość uczestniczenia w dwugodzinnych zajęciach organizowanych  w ramach projektu „GreenGo! Zielona infrastruktura na terenach wiejskich ostoją różnorodności biologicznej”, realizowanego dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zajęcia te prowadzone przez panią Emilię Jurkiewicz z Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID w Warszawie są pierwszą częścią projektu, która ma za zadanie przygotowanie młodzieży do samodzielnej pracy na rzecz swojego środowiska dla zachowania istniejącej bioróżnorodności .

Na 100 dni przed maturą, 4 lutego 2017 roku nadszedł długo oczekiwany wieczór. W restauracji „Cwał” w Okunince tegoroczni maturzyści Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie bawili się na Balu Studniówkowym. Towarzyszyli im zaproszeni goście:  Dyrekcja Szkoły, Wychowawcy klas maturalnych, Grono Nauczycielskie oraz partnerzy i przyjaciele. Swoją obecnością zaszczycił nas również Starosta Powiatu Włodawskiego Pan Andrzej Romańczuk.

W dniach  3- 5 lutego 2017 r. w Tarnogrodzie odbywał się 42 Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych zorganizowany pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. W organizację wydarzenia włączyło się również Towarzystwo Kultury Teatralnej z siedzibą w Warszawie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Towarzystwo Kultury Teatralnej Ziemi Lubelskiej, Burmistrz Tarnogrodu Eugeniusz Stróż, Tarnogrodzkie Towarzystwo Regionalne i Tarnogrodzki Ośrodek Kultury.

            Zespół „Korale” reprezentujący powiat włodawski wystąpił w drugim dniu Sejmiku, tj. 4 lutego z widowiskiem obrzędowym „Kolędnicy z Wyryk”. Naszym zamiarem było odtworzenie tradycyjnego i popularnego niegdyś bożonarodzeniowego zwyczaju kolędowania, wraz z jego wielokulturowością i bogactwem charakterystycznym dla ziemi nadbużańskiej.

W dniu 31 stycznia 2017r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie, w ramach współpracy z Zespołem Doradztwa Rolniczego we Włodawie  odbyło się  szkolenie rolników. Szkolenie poprowadzili pracownicy ZDR pan Norbert Hoefler i pani Teresa Rudko z wykorzystaniem bazy szkoły. Tematem szkolenia były zasady stosowania i przechowywania  środków ochrony roślin oraz zasady wykonywania oprysków tymi środkami.

            Do zaśnieżonego Dworku Pan Tadeusz w Żółtańcach koło Chełma 4 stycznia 2017 r. dotarli kolędnicy z Gwiazdą z ZSCKR w Korolówce – Osadzie, by radośnie zakolędować i złożyć noworoczne życzenia  zarówno chłopskim jak i dworskim w widowisku „Święty Wieczór z Rymacz”. Wspólne kolędowanie z zespołem  z Czułczyc i kapelą z Siedliszcza  stało się okazją do posłuchania opowieści o kulturze i tradycjach rodzin Kresowych.