"Nie możemy robić wielkich rzeczy ale małe z wielką radością"

Matka Teresa z Kalkuty

Zwyczajem lat poprzednich wolontariuszki z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce - Osadzie brały udział w corocznej wielkanocnej kweście na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” we Włodawie.

Jest to okazja do tego, by pochylić się nad losem osób ciężko i nieuleczalnie chorych. Taki sposób aktywności uczy młodzież, że warto pomagać innym, poświęcać swój wolny czas, dzielić się pomysłami i zaangażowaniem, a potem aktywnie uczestniczyć w kwestowaniu.

23 marca w III Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie odbył się IX Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Rosyjskiej. Patronat nad Konkursem objął Kurator Oświaty w Lublinie oraz Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS.

Wśród 31 uczestników z 15 szkół województwa lubelskiego znalazły się uczennice Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie. Naszą szkołę godnie reprezentowały Iwona Karpińska z klasy III MT i Karolina Patejuk z klasy I MT.

23 marca 2017 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie odbyło się uroczyste podsumowanie XII Powiatowej Olimpiady Genealogiczno-Heraldycznej, nad którą honorowy patronat sprawował Pan Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki - dyrektor Instytutu Genealogii oraz Starostwo Powiatowe we Włodawie.

Naszą szkołę w Powiatowej Olimpiadzie Genealogiczno-Heraldycznej reprezentowała Karolina Patejuk uczennica klasy I technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu. Jej praca, przedstawiająca dworek w Romanowie została najlepiej oceniona przez jury konkursowe w kategorii plastycznej i uzyskała I miejsce na poziomie ponadgimnazjalnym.

         23 - 24 marca uczniowie klasy IV Technikum Agrobiznesu, Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technikum Mechanizacji Rolnictwa, wzięli udział w pielgrzymce do sanktuarium Jasnogórskiego. Cały wyjazd obejmował aspekt historyczny i duchowy.

            Kwiat młodzieży, najlepsi, najaktywniejsi, chluba ZSCKR w Korolówce – Osadzie została objęta opieką  Senatora RP prof. dra hab. Józefa Zająca i w nagrodę za dobrą naukę, rozwijanie pasji zawodowych, zainteresowań, reprezentowanie szkoły w olimpiadach, konkursach, także różnorodnych imprezach kulturalnych, środowiskowych otrzymała  wycieczkę do Sejmu i Senatu – miejsca , gdzie tworzone jest prawo i rodzi się wizja współczesnej i przyszłej Polski.

            W dniu 20 marca 2017 roku 43 uczniów wraz z trzema opiekunami oraz Dyrektorem Szkoły uczestniczyło w wycieczce do Warszawy.

            Nawet nie wypada przesiedzieć kilka godzin  pierwszego dnia wiosny w szkole.  Jak każe obyczaj 21 marca to  Dzień Wagarowicza i nikt z żaków honoru nie splami. Nie żeby od razu urządzać alkoholową bibę gdzieś w krzakach lub nad rzeką, ale można też kulturalnie (jak zaobserwował pewien belfer) kiełbaski ugrillować, czy piłkę pokopać. Jeszcze inni wybrali towarzyskie posiadówki w pizzeriach włodawskich. Bez urazy. Bardzo ważne, integrujące społeczność szkolną spotkania. Byli i tacy, którzy zwyczajnie poszli do kina. Na „Marię Skłodowską – Curie”. Czemu nie. W końcu dwukrotna noblistka, chociaż baba. To dzięki niej trochę mniej boimy się raka.