Koń jest bogiem, galop nałogiem, kłus podstawą, skoki zabawą,

upadek zwątpieniem, jazda pocieszeniem, palcat pomocą,

łydki całą mocą, ostrogi zabytkiem, siodło nabytkiem,

grzywa uchwytem, kask jeźdźca bytem…

 

30 października 2018r został rozstrzygnięty konkurs szkolny ogłoszony przez Pana Dyrektora Leszka Młynarczyka.

Prace oceniany były w trzech kategoriach:

I. Nazwa stajni;

II. Logo stajni;

III. Praca plastyczna.

Łącznie wpłynęło 17 prac konkursowych. Komisja w składzie: Dyrektor Szkoły Leszek Młynarczyk, p. Diana Łubkowska i p. Justyna Wołos miała trudne zadanie, ponieważ wszystkie prace były na wysokim poziomie.

Wyniki w poszczególnych kategoriach przedstawiają się następująco:

Młodzież i nauczyciele Zespołu Szkół CKR w Korolówce – Osadzie czynnie uczestniczyli w III Powiatowej Konferencji pod hasłem „Twój rozsądek i rozwaga żyć bezpiecznie Ci pomaga” w dniu 29.10.2018 r. Wydarzenie zorganizowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa we Włodawie wspólnie ze Szkołą Podstawową w Wyrykach oraz przy współudziale władz i instytucji powiatowych pod Patronatem Honorowym Marszałka Sejmu RP Beaty Mazurek. W konferencji i konkursach wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i rolnicy z terenu powiatu włodawskiego. Naszą szkołę reprezentował Dyrektor Leszek Młynarczyk.

ZSCKR w Korolówce – Osadzie przygotował stoisko promujące szkołę i słodki poczęstunek. Oczywiście, królowały gofry. Wiele emocji uczestnikom i gościom konferencji dostarczył występ szkolnej grupy teatralnej „Korale”. Zespół przedstawił dwie scenki kabaretowe: „Król ZUS – KRUS” i „Kopciuszek” , w których w sposób zabawny przewijał się trudny temat bezpieczeństwa w rolnictwie i ubezpieczeń na wsi ( i nie tylko).

Uczniowie klas pierwszych uczący się w zawodzie technik agrobiznesu i technik mechanizacji rolnictwa uczestniczyli w ognisku integracyjnym w dniu 19. 10. 2018 r. Spotkanie przy pieczonej kiełbasce i rytmach ulubionej muzyki było doskonałą okazją do bliższego poznania się, wspólnej zabawy i rozmów. Nie zabrakło dyskusji na temat zainteresowań i pasji, dzielenia się wrażeniami z pierwszych tygodni pobytu w nowej szkole, czy też pomysłów na dalsze wspólne spędzanie wolnego czasu.

            23 października 2018 roku Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapińskiego w Warszawie była miejscem uroczystości wręczenia aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego, a także nagród i odznaczeń z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

            Z rąk Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa Rafała Romanowskiego „Medal Komisji Edukacji Narodowej” odebrał Dyrektor Zespołu Szkół CKR w Korolówce – Osadzie Leszek Młynarczyk za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Edukacyjno – Muzealny w Brzeźnie wraz z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Chełmie i Towarzystwem Przyrodniczym „Bocian” w Warszawie zorganizowały konkurs przyrodniczo – łowiecki z okazji Światowego Tygodnia Zwierząt „Mieszkańcy lasów, pól i łąk”, który odbył się 18 października 2018r. na terenie Strzelnicy myśliwskiej Polskiego Związku Łowieckiego w „Kumowej Dolinie” koło Chełma.

Od trzech lat w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce – Osadzie prowadzony jest program edukacyjny Państwowej Inspekcji Pracy. Celem programu jest wzrost świadomości zagrożeń wypadkowych w środowisku pracy wśród młodzieży oraz skuteczne im zapobieganie poprzez przekazywanie wiedzy w tym zakresie.