W dniu 21 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie, w ramach współpracy naszej szkoły i KRUS odbyło się szkolenie, w którym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły. Szkolenie poprowadził pan Krzysztof Łogonowicz. Tematem prelekcji było ,,Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie”. Podczas szkolenia zostały  przybliżone zadania i cele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w naszym kraju oraz wskazane zostały niebezpieczeństwa i skutki nieprzestrzegania zasad BHP w rolnictwie.  Na początku spotkania Dyrektor ZSCKR w Korolówce-Osadzie  pan Leszek Młynarczyk przywitał  przybyłego gościa i uczestników. Uczniowie uczestniczyli w prezentacji zadań KRUS, wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników do których należą:  

Przed nami najpiękniejsze święta w roku, spotkania przy wigilijnym stole oraz prezenty pod  choinką, na które czekają wszystkie dzieci.
Dzięki inicjatywie uczniów klas I i II kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz mobilizacji całej społeczności szkolnej zebrane środki pieniężne przeznaczono na zakup prezentów dla dzieci z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej "Kamyk" we Włodawie.

W dniu 15.12.2016 roku w internacie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu naNajpiękniejszą świąteczną dekorację pokoju”. Konkurs skierowany był do wszystkich wychowanków internatu i miał na celu kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych, rozwijanie kreatywności oraz współpracy w grupie. Do konkursu przystąpiło 10 pokoi.

Jury w składzie: kierownik internatu p. Magdalena Ostrowicka, wychowawca p. Jolanta Pogonowska oraz wychowankowie Rafał Szabat i Łukasz Wegiera oceniało dekoracje według następujących kryteriów: oryginalność kompozycji świątecznej, staranność wykonania, samodzielność, ogólny ład i porządek w pokoju oraz wrażenia estetyczne.

Świąteczny kiermasz wpisał się już na stałe w kalendarzu naszej szkoły. 8 grudnia 2016 roku szkolne korytarze wypełniły się typowo jarmarcznym gwarem. Każdy mógł zakupić pyszne, pachnące, kolorowe ciasta, ciasteczka i pierniczki pieczołowicie przygotowane przez uczniów klas pierwszej i drugiej kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych pod opieką p. Diany Łubkowskiej i p. Małgorzaty Kostki.

SZLACHETNA PACZKA dociera do prawdziwej biedy. Takiej, dla której kontakt z wolontariuszem i pomoc materialna staną się impulsem do zmiany.

W tym roku uczniowie, nauczyciele i pracownicy ZSCKR w Korolówce - Osadzie po raz pierwszy włączyli się do projektu.

Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 5 grudnia 2016 r. były zwieńczeniem działań Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu we Włodawie. Zakończyła je msza św. w kościele pw. św. Ludwika we Włodawie. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele z ZSCKR w Korolówce - Osadzie. To dzielne wolontariuszki: Maja Adamczyk, Karolina Babut, Amelia Mazurek i Weronika Miłosz wraz ze szkolnym koordynatorem wolontariatu p. Dianą Łubkowską.