W dniu 15.12.2016 roku w internacie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu naNajpiękniejszą świąteczną dekorację pokoju”. Konkurs skierowany był do wszystkich wychowanków internatu i miał na celu kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych, rozwijanie kreatywności oraz współpracy w grupie. Do konkursu przystąpiło 10 pokoi.

Jury w składzie: kierownik internatu p. Magdalena Ostrowicka, wychowawca p. Jolanta Pogonowska oraz wychowankowie Rafał Szabat i Łukasz Wegiera oceniało dekoracje według następujących kryteriów: oryginalność kompozycji świątecznej, staranność wykonania, samodzielność, ogólny ład i porządek w pokoju oraz wrażenia estetyczne.

Świąteczny kiermasz wpisał się już na stałe w kalendarzu naszej szkoły. 8 grudnia 2016 roku szkolne korytarze wypełniły się typowo jarmarcznym gwarem. Każdy mógł zakupić pyszne, pachnące, kolorowe ciasta, ciasteczka i pierniczki pieczołowicie przygotowane przez uczniów klas pierwszej i drugiej kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych pod opieką p. Diany Łubkowskiej i p. Małgorzaty Kostki.

SZLACHETNA PACZKA dociera do prawdziwej biedy. Takiej, dla której kontakt z wolontariuszem i pomoc materialna staną się impulsem do zmiany.

W tym roku uczniowie, nauczyciele i pracownicy ZSCKR w Korolówce - Osadzie po raz pierwszy włączyli się do projektu.

Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 5 grudnia 2016 r. były zwieńczeniem działań Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu we Włodawie. Zakończyła je msza św. w kościele pw. św. Ludwika we Włodawie. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele z ZSCKR w Korolówce - Osadzie. To dzielne wolontariuszki: Maja Adamczyk, Karolina Babut, Amelia Mazurek i Weronika Miłosz wraz ze szkolnym koordynatorem wolontariatu p. Dianą Łubkowską.

           W roku szkolnym 2016/2017 województwo lubelskie realizuje dwa programy stypendialne dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół i placówek  prowadzących kształcenie zawodowe. Celem programów jest finansowe wsparcie uzdolnionej młodzieży, uczącej się lub mieszkającej w województwie lubelskim.

            Kamil Samojluk spełnił wymagane regulaminem kryteria  i uzyskał najwyższą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym. Zarząd Województwa Lubelskiego przyznał mu stypendium w ramach programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2016 – 2019”, który skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych. 9 grudnia 2016 r. odebrał certyfikat stypendialny w kwocie 400 zł miesięcznie z rąk wicemarszałka Krzysztofa Grabczuka podczas gali na scenie Centrum Spotkania Kultury w Lublinie.

Dnia 05 grudnia 2016 r. w internacie odbył się konkurs profilaktyczny „Wolni od używek”, którego głównym celem było propagowanie zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji oraz uświadomienie młodzieży zagrożeń związanych z uzależnieniami.  Z testem zmierzyło się 11 uczniów, byli to przedstawiciele klas: I MT, I PTM, II PTB, III BT i IV BT.