W dniach  3- 5 lutego 2017 r. w Tarnogrodzie odbywał się 42 Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych zorganizowany pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. W organizację wydarzenia włączyło się również Towarzystwo Kultury Teatralnej z siedzibą w Warszawie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Towarzystwo Kultury Teatralnej Ziemi Lubelskiej, Burmistrz Tarnogrodu Eugeniusz Stróż, Tarnogrodzkie Towarzystwo Regionalne i Tarnogrodzki Ośrodek Kultury.

            Zespół „Korale” reprezentujący powiat włodawski wystąpił w drugim dniu Sejmiku, tj. 4 lutego z widowiskiem obrzędowym „Kolędnicy z Wyryk”. Naszym zamiarem było odtworzenie tradycyjnego i popularnego niegdyś bożonarodzeniowego zwyczaju kolędowania, wraz z jego wielokulturowością i bogactwem charakterystycznym dla ziemi nadbużańskiej.

W dniu 31 stycznia 2017r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie, w ramach współpracy z Zespołem Doradztwa Rolniczego we Włodawie  odbyło się  szkolenie rolników. Szkolenie poprowadzili pracownicy ZDR pan Norbert Hoefler i pani Teresa Rudko z wykorzystaniem bazy szkoły. Tematem szkolenia były zasady stosowania i przechowywania  środków ochrony roślin oraz zasady wykonywania oprysków tymi środkami.

            Do zaśnieżonego Dworku Pan Tadeusz w Żółtańcach koło Chełma 4 stycznia 2017 r. dotarli kolędnicy z Gwiazdą z ZSCKR w Korolówce – Osadzie, by radośnie zakolędować i złożyć noworoczne życzenia  zarówno chłopskim jak i dworskim w widowisku „Święty Wieczór z Rymacz”. Wspólne kolędowanie z zespołem  z Czułczyc i kapelą z Siedliszcza  stało się okazją do posłuchania opowieści o kulturze i tradycjach rodzin Kresowych.

 Całe życie dla wsi

 Najważniejsze święto szkolne - Dzień  Patronki Szkoły - obchodzono w ZSCKR w Korolówce - Osadzie 21 grudnia w rocznicę urodzin  Ireny Kosmowskiej:

„Urodziła się w grudniu przed samymi świętami

niczym gwiazdka z nieba dla rodziców kochanych”

            Boże Narodzenie w ZSCKR w Korolówce – Osadzie było długo wyczekiwane, a szkolna wigilia szczególnie starannie przygotowywana przez uczniów i  pracowników szkoły. Wiara w piękniejszy świat i w nas, choć trochę na ten czas lepszych, wyzwoliły niezwykłą energię i  radość. To magiczne źródło życia, z którego się czerpie przez cały następny rok. Stąd płynęły gorące i szczere życzenia pokoju, miłości, szczęścia, zdrowia, dostatku…

Dnia 20 grudnia 2016r. odbył się etap regionalny IV edycji konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod tytułem „Poznaj swoje prawa pracy”. Do konkursu przystąpiło 49 uczniów z 25 szkół. Naszą szkołę reprezentowali Monika Sawka z klasy III Technikum Agrobiznesu i Krystian Aleksandrowicz z klasy IV Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązanie testu, przygotowanego przez pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie i składającego się z 35 pytań.  Mimo że nasi uczniowie nie zakwalifikowali się do etapu centralnego, gratulujemy im uzyskania wysokich wyników punktowych i dziękujemy im za godne reprezentowanie naszej szkoły.