Pod takim hasłem uczniowie naszej Szkoły zorganizowali i przeprowadzili akcję antynikotynową, rozdając w czasie przerw lekcyjnych wszystkim uczniom i pracownikom szkoły jabłka.

Akcja obejmuje działania profilaktyczne, promujące zdrowy tryb życia w ramach realizacji VI edycji programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, a jednym z jej celów jest przedstawienie zagrożeń wynikających z palenia oraz zmotywowanie palaczy do skończenia z nałogiem.

Konkurs odbył się 13 listopada 2018r. o godzinie 11.00 w sali nr.2. Do szkolnego etapu konkursu przystąpiło 21 uczniów z naszej Szkoły. Uczniowie odpowiadali na 37 pytań testowych.
Organizatorem szkolnego etapu była pani Diana Łubkowska.

Regulamin szkolnego etapu konkursu wiedzy o HIV/AIDS
w ramach Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV

Jest to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Ministerstwo Środowiska.
Patronem medialnym XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych jest Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA, a także multiportal agropolska.pl.  Organizatorem zmagań jest Komitet Główny OWiUR przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

W dniu 13 listopada 2018r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie odbyło się szkolenie, w którym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły, a które poprowadził pan Marcin Andrzejewski- Kierownik regionu Josera Polska.

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałanie 12.4 Kształcenie zawodowe o numerze RPLU.12.04.00-IZ.00-06-002/18, który został ogłoszony w dniu 26.09.2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Zgodnie z art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce Osadzie, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 12.4 Kształcenie zawodowe