23 - 24 marca uczniowie klasy IV Technikum Agrobiznesu, Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technikum Mechanizacji Rolnictwa, wzięli udział w pielgrzymce do sanktuarium Jasnogórskiego. Cały wyjazd obejmował aspekt historyczny i duchowy.

            Kwiat młodzieży, najlepsi, najaktywniejsi, chluba ZSCKR w Korolówce – Osadzie została objęta opieką  Senatora RP prof. dra hab. Józefa Zająca i w nagrodę za dobrą naukę, rozwijanie pasji zawodowych, zainteresowań, reprezentowanie szkoły w olimpiadach, konkursach, także różnorodnych imprezach kulturalnych, środowiskowych otrzymała  wycieczkę do Sejmu i Senatu – miejsca , gdzie tworzone jest prawo i rodzi się wizja współczesnej i przyszłej Polski.

            W dniu 20 marca 2017 roku 43 uczniów wraz z trzema opiekunami oraz Dyrektorem Szkoły uczestniczyło w wycieczce do Warszawy.

            Nawet nie wypada przesiedzieć kilka godzin  pierwszego dnia wiosny w szkole.  Jak każe obyczaj 21 marca to  Dzień Wagarowicza i nikt z żaków honoru nie splami. Nie żeby od razu urządzać alkoholową bibę gdzieś w krzakach lub nad rzeką, ale można też kulturalnie (jak zaobserwował pewien belfer) kiełbaski ugrillować, czy piłkę pokopać. Jeszcze inni wybrali towarzyskie posiadówki w pizzeriach włodawskich. Bez urazy. Bardzo ważne, integrujące społeczność szkolną spotkania. Byli i tacy, którzy zwyczajnie poszli do kina. Na „Marię Skłodowską – Curie”. Czemu nie. W końcu dwukrotna noblistka, chociaż baba. To dzięki niej trochę mniej boimy się raka.

W dniu 17 marca 2017 roku odbyły się uroczyste obchody Dnia Patrona  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie. Szkoła ta nosi imię Józefa Piłsudskiego i to jemu poświęcono uroczystość, którą  swoja obecnością zaszczycił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Rafał Romanowski oraz zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej -  Robert Jakubik. Naszą szkołę reprezentował dyrektor Leszek Młynarczyk wraz z pocztem sztandarowym. Opiekę nad równym krokiem pocztu sztandarowego sprawował Krzysztof Kowalik.

            15 marca 2017r. odbyło się w naszej szkole spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów we Włodawie, działającym przy Starostwie Powiatowym we Włodawie. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas pierwszych.

            Celem spotkania było poszerzenie wiedzy na temat praw konsumenta. Uczniowie uzyskali informacje o prawnych uwarunkowaniach sprzedaży konsumenckiej oraz głównych zadaniach instytucji stojących na straży przestrzegania praw konsumentów. Rzecznik, Pani Małgorzata Dejneka, wyjaśniła procedurę składania reklamacji oraz wskazała różnice między gwarancją a rękojmią. Omówiła też problemy wynikające z zawierania umów na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa.

            W dniu 14 marca 2017r., w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w ramach projektu edukacyjnego „Lekcja z ZUS”,  odbył się wojewódzki etap olimpiady wiedzy „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Naszą szkołę reprezentowali tworzący zespół finaliści I etapu:  Iwona Karpińska z klasy III Technikum, kształcącego w zawodzie Technik Agrobiznesu oraz Krystian Aleksandrowicz i Piotr Rudkowski z klasy IV Technikum, kształcącego w zawodzie Technik Mechanizacji Rolnictwa.