Do zaśnieżonego Dworku Pan Tadeusz w Żółtańcach koło Chełma 4 stycznia 2017 r. dotarli kolędnicy z Gwiazdą z ZSCKR w Korolówce – Osadzie, by radośnie zakolędować i złożyć noworoczne życzenia  zarówno chłopskim jak i dworskim w widowisku „Święty Wieczór z Rymacz”. Wspólne kolędowanie z zespołem  z Czułczyc i kapelą z Siedliszcza  stało się okazją do posłuchania opowieści o kulturze i tradycjach rodzin Kresowych.

 Całe życie dla wsi

 Najważniejsze święto szkolne - Dzień  Patronki Szkoły - obchodzono w ZSCKR w Korolówce - Osadzie 21 grudnia w rocznicę urodzin  Ireny Kosmowskiej:

„Urodziła się w grudniu przed samymi świętami

niczym gwiazdka z nieba dla rodziców kochanych”

            Boże Narodzenie w ZSCKR w Korolówce – Osadzie było długo wyczekiwane, a szkolna wigilia szczególnie starannie przygotowywana przez uczniów i  pracowników szkoły. Wiara w piękniejszy świat i w nas, choć trochę na ten czas lepszych, wyzwoliły niezwykłą energię i  radość. To magiczne źródło życia, z którego się czerpie przez cały następny rok. Stąd płynęły gorące i szczere życzenia pokoju, miłości, szczęścia, zdrowia, dostatku…

Dnia 20 grudnia 2016r. odbył się etap regionalny IV edycji konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod tytułem „Poznaj swoje prawa pracy”. Do konkursu przystąpiło 49 uczniów z 25 szkół. Naszą szkołę reprezentowali Monika Sawka z klasy III Technikum Agrobiznesu i Krystian Aleksandrowicz z klasy IV Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązanie testu, przygotowanego przez pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie i składającego się z 35 pytań.  Mimo że nasi uczniowie nie zakwalifikowali się do etapu centralnego, gratulujemy im uzyskania wysokich wyników punktowych i dziękujemy im za godne reprezentowanie naszej szkoły.

W dniu 21 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie, w ramach współpracy naszej szkoły i KRUS odbyło się szkolenie, w którym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły. Szkolenie poprowadził pan Krzysztof Łogonowicz. Tematem prelekcji było ,,Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie”. Podczas szkolenia zostały  przybliżone zadania i cele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w naszym kraju oraz wskazane zostały niebezpieczeństwa i skutki nieprzestrzegania zasad BHP w rolnictwie.  Na początku spotkania Dyrektor ZSCKR w Korolówce-Osadzie  pan Leszek Młynarczyk przywitał  przybyłego gościa i uczestników. Uczniowie uczestniczyli w prezentacji zadań KRUS, wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników do których należą:  

Przed nami najpiękniejsze święta w roku, spotkania przy wigilijnym stole oraz prezenty pod  choinką, na które czekają wszystkie dzieci.
Dzięki inicjatywie uczniów klas I i II kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz mobilizacji całej społeczności szkolnej zebrane środki pieniężne przeznaczono na zakup prezentów dla dzieci z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej "Kamyk" we Włodawie.