13 października 2014 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie odbyły się uroczyste obchody  Dnia Edukacji Narodowej szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi .   W uroczystości uczestniczyli między innymi: pan Tadeusz Nalewajk - podsekretarz stanu w MRiRW, panie: Iwona Korczak - dyrektor departamentu spraw społecznych i oświaty rolniczej MRiRW oraz Agnieszka Miszczak - Płuciennik - zastępca dyrektora ds. oświaty i współpracy z samorządem MRiRW a także przedstawiciele władz samorządowych i  mazowieckiego kuratorium oświaty.

ZSCKR w Korolówce-Osadzie reprezentowała  pani dyrektor Dorota Redde-Sawczuk. W uroczystości uczestniczyła również  pani Elżbieta Szkodzińska, która została uhonorowana nagrodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

10 października o godzinie 10:00 w sali Zarządu Powiatu Włodawskiego odbył się finał etapu powiatowego II Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym. Wzięli w niej udział finaliści etapu szkolnego ZSCKR w Korolówce-Osadzie: Mateusz Gryglicki kl. III TA, Marta Jędruszak kl. III TA, Mateusz Kisiel kl. III TMR.

Olimpiadę otworzył pan Edward Łągwa, wicestarosta powiatu włodawskiego.  W jury zasiedli przedstawiciele z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego we Włodawie.

Do etapu regionalnego  zakwalifikowała się  Marta Jędruszak. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Pułtusk, malowniczo położone na skraju Puszczy Białej miasteczko gościło 12.10.2014 r. uczestników ogólnopolskich Dożynek Szkół Rolniczych, których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

10.10.2014 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie obchodzono uroczyście Dzień Edukacji Narodowej. Święto upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej- pierwszego na świecie ministerstwa oświaty.

W dniu 02 października 2014 r. w naszej szkole miała miejsce niezwykła uroczystość - uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie i zostali przyjęci do naszej społeczności szkolnej. Uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły przygotował i przeprowadził pan Krzysztof Kowalik.