Dyrekcja, nauczyciele, zaproszeni goście i koledzy uroczyście pożegnali uczniów klas czwartych technium mechanizacji rolnictwa oraz technikum agrobiznesu  kończących naukę w naszej szkole. Uroczystość odbyła się 24.04.2015 r.

Odsłuchaj iWebreader. Naciśnij enter aby rozpocząć odtwarzanie

17 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach miały miejsce XXXIX eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

W dniu 10 kwietnia 2015r. grupa uczennic naszej szkoły z klasy II technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyła w wyjeździe do Kielc na Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2015. Opiekunami grupy była p. Aneta Tułacz i p. Diana Łubkowska (nauczycielki przedmiotów zawodowych związanych z technologią żywności i żywieniem człowieka).

Młodzież z  klasy I Technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu uczestniczyła  w zajęciach praktycznych z diagnostyki pojazdów, które odbyły się w Centrum Innowacyjno – Wdrożeniowym Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

17  kwietnia 2015 roku uczennice klasy I Technikum Agrobiznesu: Weronika Baj i Iwona Karpińska wzięły udział w VII Konkursie Slawistycznym organizowanym przez Instytut Filologii Słowiańskiej Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.