W dniu 02 października 2014 r. w naszej szkole miała miejsce niezwykła uroczystość - uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie i zostali przyjęci do naszej społeczności szkolnej. Uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły przygotował i przeprowadził pan Krzysztof Kowalik.

W dniu 24 września 2014r. uczennice Technikum w Korolówce-Osadzie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych,  pod opieką p. Emilii Litaszewskiej i p. Anety Tułacz, wzięły udział w spotkaniu z uczestnikami  Warsztatów Terapii Zajęciowej we Włodawie.

W dniach 19 - 21 września gościliśmy  dyrektora Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie pana Wojciecha Gregorczyka wraz z panem  Arturem Rachubą oraz nauczycieli z 16 szkół podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

17.09.2014 r. w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbyło się uroczyste złożenie ślubowania oraz wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego nauczycielom szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ten ważny moment w zawodowym życiu pedagogów uświetnił swą obecnością Pan Marek Sawicki - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który odbierał ślubowanie, wręczał akty uzyskania kolejnych szczebli awansu zawodowego oraz gratulował nauczycielom. Wśród nich były panie  Emilia Litaszewska oraz Elżbieta Szkodzińska, którym w tej szczególnej chwili towarzyszyła Pani Krystyna Zasadzka, wicedyrektor ZSCKR w Korolówce-Osadzie.

Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali wykładu „Transfer wiedzy i innowacji. PROW 2014 - 2020.”dotyczącego priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 - 2020.

Uroczystość zakończyły występy artystyczne uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu.

Uroczysty przemarsz delegacji 45 szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zainaugurował 3 września 2014 roku ogólnopolską uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015. Gospodarzem był Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach. Wśród zaproszonych gości była także delegacja Zespołu Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce- Osadzie na czele z dyrektor placówki Panią Dorotą Redde- Sawczuk.