Wycieczką w góry dyrektor szkoły p. Leszek Młynarczyk wynagrodził uczniów za pracę na rzecz szkoły i osiągnięcia w nauce. Wzięli w niej udział m.in. członkowie Szkolnego Koła Teatralnego „Korale” za wystawienie widowiska „Jarmark nadbużański” podczas Jubileuszu 40 – lecia Szkoły oraz drużyny pocztu sztandarowego, łącznie 29 uczniów i 4 opiekunów: p. Emilia Litaszewska (organizator i kierownik wycieczki), Katarzyna Bajdek–Tetiurka, Diana Łubkowska, Ewa Krzywania.

     21 września 2015 r. o godzinie 1600 w sali konferencyjnej odbyły się wybory do Samorządu Internatu. Każdy mieszkaniec miał możliwość oddania głosu na swojego kandydata zaznaczając to na karcie do głosowania.

     Nasza młodzież wzięła udział w wyjeździe zorganizowanym na 17 Targi AGROSHOW. Jest to największa tego typu impreza w Polsce i stały cel naszych szkolnych wycieczek.

18.09.2015 r. uczniowie klasy II i III pod opieką p. Emilii Litaszewskiej i p. Magdaleny Ostrowickiej uczestniczyli w XVI edycji Festiwalu Trzech Kultur we Włodawie.

     W dniu 17.09.2015 roku w internacie przy ZSCKR w Korolówce-Osadzie odbył się integracyjny wieczorek sportowy.

       W dniu 15 września 2015 r. w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego nauczycielom szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W naszej szkole awans zawodowy uzyskało troje nauczycieli: pani Katarzyna Bajdek-Tetiurka - stopień zawodowy nauczyciela mianowanego oraz pani Magdalena Ostrowicka i pani Justyna Wołos – stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego. W tej uroczystej chwili nauczycielkom towarzyszył Dyrektor Szkoły pan Leszek Młynarczyk.