Telewizja Polska rozpoczęła prace nad materiałem dotyczącym realizacji kampanii edukacyjno – promocyjnej na temat szkół resortowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Twórcy programu odwiedzili na początek ścianę wschodnią Polski. ZSCKR w Korolówce-Osadzie odwiedzili już pierwszego dnia nagrań do programu. Zebrany materiał ma posłużyć do stworzenia cyklicznej audycji pt. „Rolnik szuka szkoły” skierowanej głównie do przyszłych uczniów szkół rolniczych. Emisję zaplanowano od 13 maja na TVP3.

            19 kwietnia 2017 r. ekipa telewizyjna nagrywała materiał w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce – Osadzie. Przewodnikiem po szkole była Karolina Patejuk, uczennica klasy pierwszej technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu.

Dobiegły końca wszystkie kolejki rozgrywek Internackiej Ligi Piłki Siatkowej i z tej okazji 11 kwietnia 2017 r. w ZSCKR w Korolówce – Osadzie odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród. Zwycięska drużyna ZSCKR Jabłoń z opiekunem i panią kierownik Agnieszką Wieczorkowską – Dudzik oraz mieszkańcy internatu i przedstawiciele drużyny ZSCKR Korolówka - Osada zgromadzili się w sali konferencyjnej. Zabrakło zdobywców trzeciego i czwartego miejsca – ZSCKR Siennica Różana i ZSCKR Okszów, którzy z powodu innych obowiązków nie mogli wziąć udziału w uroczystości.

8 kwietnia 2017r. grupa słuchaczy ze Szkoły Policealnej kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej wyjechała na wycieczkę do Muzeum Zamojskich w Kozłówce.

"Nie możemy robić wielkich rzeczy ale małe z wielką radością"

Matka Teresa z Kalkuty

Zwyczajem lat poprzednich wolontariuszki z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce - Osadzie brały udział w corocznej wielkanocnej kweście na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” we Włodawie.

Jest to okazja do tego, by pochylić się nad losem osób ciężko i nieuleczalnie chorych. Taki sposób aktywności uczy młodzież, że warto pomagać innym, poświęcać swój wolny czas, dzielić się pomysłami i zaangażowaniem, a potem aktywnie uczestniczyć w kwestowaniu.

23 marca w III Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie odbył się IX Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Rosyjskiej. Patronat nad Konkursem objął Kurator Oświaty w Lublinie oraz Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS.

Wśród 31 uczestników z 15 szkół województwa lubelskiego znalazły się uczennice Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie. Naszą szkołę godnie reprezentowały Iwona Karpińska z klasy III MT i Karolina Patejuk z klasy I MT.

23 marca 2017 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie odbyło się uroczyste podsumowanie XII Powiatowej Olimpiady Genealogiczno-Heraldycznej, nad którą honorowy patronat sprawował Pan Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki - dyrektor Instytutu Genealogii oraz Starostwo Powiatowe we Włodawie.

Naszą szkołę w Powiatowej Olimpiadzie Genealogiczno-Heraldycznej reprezentowała Karolina Patejuk uczennica klasy I technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu. Jej praca, przedstawiająca dworek w Romanowie została najlepiej oceniona przez jury konkursowe w kategorii plastycznej i uzyskała I miejsce na poziomie ponadgimnazjalnym.