Kamila Zalewska , tegoroczna maturzystka ZSCKR w Korolówce-Osadzie, otrzymała  stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2014/2015.

Uroczyste wręczenie dyplomów odbyło się 29.10.2014r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kamila osiągnęła w minionym roku szkolnym najwyższą średnią ocen. Zajęła pierwsze miejsce w okręgowym etapie XXXVIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Jest także finalistką szczebla centralnego tej olimpiady.

W wolnym czasie gra na pianinie i jeździ na rolkach. Jest także członkinią Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawkach.

Słoneczna, jesienna aura sprzyjała realizacji wycieczki do Lublina 31 uczniów  klas pierwszych i drugich Technikum w Korolówce-Osadzie w dniu 29 października 2014 r.

28 października 2014r. odbyło się w naszej szkole spotkanie z Panią Janiną Zarczuk – Kierownikiem Biura Terenowego ZUS we Włodawie.

W drugiej połowie października uczniowie klasy II TMR oraz klasy II TA/TMR mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z przedstawicielami Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, panią Elżbietą Budzyńską i panem Piotrem Grybą. Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy kierownika Terenowego Oddziału RCKiK we Włodawie, pana Antoniego Baja, przy współpracy p. Anety Tułacz (nauczyciela biologii).

W dniu 24 października 2014r. odbyły się eliminacje szkolne XXXiX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W eliminacjach szkolnych wzięło udział 22 uczniów Technikum, którzy startowali w trzech blokach mechanizacja rolnictwa, agrobiznes i żywienie człowieka i gospodarstwo domowe.

13 października 2014 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie odbyły się uroczyste obchody  Dnia Edukacji Narodowej szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi .   W uroczystości uczestniczyli między innymi: pan Tadeusz Nalewajk - podsekretarz stanu w MRiRW, panie: Iwona Korczak - dyrektor departamentu spraw społecznych i oświaty rolniczej MRiRW oraz Agnieszka Miszczak - Płuciennik - zastępca dyrektora ds. oświaty i współpracy z samorządem MRiRW a także przedstawiciele władz samorządowych i  mazowieckiego kuratorium oświaty.

ZSCKR w Korolówce-Osadzie reprezentowała  pani dyrektor Dorota Redde-Sawczuk. W uroczystości uczestniczyła również  pani Elżbieta Szkodzińska, która została uhonorowana nagrodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.