W bieżącym roku szkolnym, w ZSCKR w Korolówce – Osadzie realizowano po raz kolejny edukacyjny program „Pierwszy dzwonek”.

Szkoła nasza słynie z bardzo licznego udziału młodych honorowych dawców krwi w niesieniu pomocy osobom potrzebującym tego bezcennego i niezastąpionego daru, jakim jest ludzka krew. Od wielu już lat zarówno chłopcy, jak i dziewczęta po osiągnięciu wieku dojrzałości wstępują w szeregi honorowych krwiodawców.

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie oraz Komitet Organizacyjny obchodów Jubileuszu 40-lecia Szkoły informuje, że z powodów niezależnych od organizatorów Bal Absolwentów nie odbędzie się, natomiast zapraszamy na uroczystości Jubileuszu Szkoły.

Osoby które dokonały wpłaty na bal prosimy o kontakt w celu zwrócenia kosztów.

Osoby zaintaresowane udziałem w Jubileuszu proszone są o wpłatę (50zł.) do dnia 30 czerwca 2015r.

Wszelkie informacje na stronie internetowej szkoły
www.zsr-korolowka.pl

W dniu 08.06.2015 roku uczniowie klasy II technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu oraz technik żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do PIWet – PIB w Puławach.