W dniu 20 listopada 2014r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włodawie odbył się  V  Powiatowy Turniej Szkół „Zdrowym być - to fajnie żyć”.  Głównym organizatorem turnieju było Starostwo Powiatowe (w osobie pani Ewy Zaniuk) oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włodawie. W turnieju wzięły udział różne typy szkół z terenu powiatu włodawskiego.

18 listopada 2014r. w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włodawie odbyło się szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu edukacyjnego  „ARS, czyli jak dbać o miłość”  w ramach Projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Celem szkolenia było podsumowanie realizacji programu w roku szkolnym 2013/2014 oraz inauguracja II edycji tego programu.

W dniu 17 listopada 2014 r. odbyła się wycieczka dydaktyczna do Majdanu Stuleńskiego. W wycieczce wzięły udział uczennice  II klasy technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych ZSCKR w Korolówce-Osadzie  pod opieką pani Anety Tułacz.

Podczas tegorocznej edycji AGROPARK do dyspozycji blisko 200 wystawców została oddana powierzchnia ekspozycyjna licząca 17 tys. m2. Rolnicy mogli zapoznać się z najnowszym sprzętem z zakresu technik uprawy, hodowli oraz sadownictwa. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się ekspozycja ciągników.

Kamila Zalewska , tegoroczna maturzystka ZSCKR w Korolówce-Osadzie, otrzymała  stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2014/2015.

Uroczyste wręczenie dyplomów odbyło się 29.10.2014r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kamila osiągnęła w minionym roku szkolnym najwyższą średnią ocen. Zajęła pierwsze miejsce w okręgowym etapie XXXVIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Jest także finalistką szczebla centralnego tej olimpiady.

W wolnym czasie gra na pianinie i jeździ na rolkach. Jest także członkinią Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawkach.

Słoneczna, jesienna aura sprzyjała realizacji wycieczki do Lublina 31 uczniów  klas pierwszych i drugich Technikum w Korolówce-Osadzie w dniu 29 października 2014 r.