Nasza szkoła w roku szkolnym 2017/2018 po raz czwarty przystąpiła do udziału w ogólnopolskim programie edukacyjnym z zakresu profilaktyki uzależnień „Ars, czyli jak dbać o miłość” autorstwa dr Andrzeja Wojcieszka w ramach Projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnienia od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. Koordynatorem programu jest Państwowa Inspekcja Sanitarna. Program ten skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych ma na celu ograniczenie używania przez nich substancji psychoaktywnych (alkoholu, tytoniu, narkotyków, w tym środków zastępczych) oraz wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności zmniejszające ryzyko utraty zdrowia i życia ich samych oraz w przyszłości ich potomków spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych. Program został objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

W dniu 06 czerwca 2018r. w ZSCKR w Korolówce – Osadzie odbył się SZKOLNY KONKURS PROFILAKTYCZNY – „Wolni od używek” - w ramach realizacji programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Celem niniejszego konkursu było przede wszystkim kształtowanie wśród młodzieży zdrowego stylu życia, utrwalenie zdobytej wiedzy na temat papierosów, alkoholu, narkotyków, dopalaczy i ich negatywnego wpływu na organizm młodego człowieka, a także uświadomienie własnej odpowiedzialności za ochronę zdrowia i życia.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW ZSCKR w KOROLÓWCE- OSADZIE DO UDZIAŁU W VI REGIONALNEJ OLIMPIADZIE WIEDZY O ZDROWIU PSYCHICZNYM.

Celem głównym Olimpiady jest poszerzenie wiedzy w zakresie szeroko pojętego zdrowia psychicznego oraz wzrost świadomości w temacie zaburzeń psychicznych, sprzyjający lepszemu zrozumieniu ich natury i zwalczaniu stereotypów.

Harmonogram działań obejmie:

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

 

W dniu 28 maja 2018r. roku uczniowie klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu odbywali zajęcia praktyczne w Stajni „Mafia”, którą prowadzi p. Erwin Rybaczuk.

Do wykonania przygotowanych było wiele zadań z zakresu chowu i hodowli tej grupy zwierząt. Należało omówić i wykonać zadania dotyczące bezpieczeństwa i zasad obowiązujących podczas codziennej pracy i pielęgnacji zwierząt. Rozpoznać rasy  koni, maści i odmiany. Wykonać zadania dotyczące identyfikacji i pokroju koni - omówić najczęściej występujące wady nazywane błędami piękności, które mają wpływają na wartość użytkową. Wskazać obowiązujące zasady dotyczące żywienia tej grupy zwierząt - najczęściej występujących chorób i schorzeń spowodowanych błędami żywieniowymi.

Uczniowie wykonywali również podstawowe czynności z zakresu obsługi koni – czyścili zwierzęta i rozczyszczali kopyta, zakładali rząd jeździecki (zostały omówione typy ogłowi i rodzaje siodeł). Mieli również możliwość zapoznania się z budownictwem stajennym i wyposażeniem, oraz z urządzeniami przystajennymi.