W dniu 10 września 2015 roku na terenie ZSCKR w Kolorówce – Osadzie Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie zorganizował Dzień Otwarty z Państwową Inspekcją Pracy w ramach programu „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. Głównym celem kampanii jest dążenie do ograniczenia ryzyka wypadkowego oraz poprawa ochrony zdrowia wśród rolników indywidualnych i członków ich rodzin. Rozpoczynając spotkanie, Dyrektor Szkoły Leszek Młynarczyk podkreślił, że szkoła po raz pierwszy nawiązała współpracę z PIP. Jest to ważne doświadczenie dla uczniów naszej szkoły, ponieważ akcje promocyjne i prewencyjne są skuteczne i zapobiegają wypadkom i nieszczęściom w tak trudnej dziedzinie jak rolnictwo.  

     05 września 2015 r. nasza szkoła wzięła udział w Dożynkach Powiatowych w Urszulinie. Święto Plonów było okazją do zaprezentowania się Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Korolówce – Osadzie w regionie, pokazania 40-letniego dorobku jedynej szkoły rolniczej w powiecie oraz perspektyw jej rozwoju.

Wierna ziemi straż… młodzież z całej Polski ze sztandarami szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dnia 05 września 2015 r. radosnym pochodem rozpoczęła uroczystości inauguracyjne w ZSCKR w Sokołowie Podlaskim.

„Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie”  

 Nowy rok szkolny 2015/2016 rozpoczęliśmy 1 września mszą świętą w Kaplicy znajdującej się w Korolówce–Osadzie.

„Tyle razem dróg przebytych…”

                04 lipca 2015 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie miały miejsce obchody 40- lecia istnienia szkoły. Spotkanie jubileuszowe rozpoczęła pani dyrektor Dorota Redde–Sawczuk od powitania przybyłych gości i przypomnienia ważnych wydarzeń z życia szkoły, począwszy od jej powstania, przechodząc do historii ważnych zmian w jej dziejach, aż do dnia dzisiejszego, wspominając istotne wydarzenia, które miały wpływ na jej rozwój i budowanie pozytywnego wizerunku wśród społeczności.