Wyjątkowo radosne twarze mieli wszyscy zgromadzeni w szkolnej auli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie. Uroczystość zakończenia roku szkolnego 26.06.2015 była zwieńczeniem całorocznej, wytężonej pracy uczniów, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły.

Uczniowie, pracownicy i nauczyciele Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie co roku bardzo chętnie włączają sie w akcje gromadzenia i utylizacji odpadów niebezpiecznych jakimi są zużyte baterie.

W dniu 17 czerwca 2015r. na terenie dawnej kiszarni w Orchówku odbyło się spotkanie wolontariuszy ze szkół powiatu włodawskiego, którzy co roku z wielką chęcią i zapałem włączają się w akcje na rzecz Włodawskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum”.

Tradycją w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie jest udział uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły w akcji zbierania plastikowych zakrętek, które następnie przekazywane są na cele charytatywne do Hospicjum Małego Księcia w Lublinie.

Nasza szkoła po raz drugi przystąpiła w roku szkolnym 2014/2015 do udziału w ogólnopolskim programie edukacyjnym z zakresu profilaktyki uzależnień „Ars, czyli jak dbać o miłość” autorstwa dr Andrzeja Wojcieszka w ramach Projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnienia od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. Koordynatorem programu jest Państwowa Inspekcja Sanitarna.

W bieżącym roku szkolnym, w ZSCKR w Korolówce – Osadzie realizowano po raz kolejny edukacyjny program „Wybierz życie – pierwszy krok”.