Uroczysty przemarsz delegacji 45 szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zainaugurował 3 września 2014 roku ogólnopolską uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015. Gospodarzem był Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach. Wśród zaproszonych gości była także delegacja Zespołu Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce- Osadzie na czele z dyrektor placówki Panią Dorotą Redde- Sawczuk.

24 sierpnia2014 r. delegacja ZSCKR w Korolówce - Osadzie wystąpiła w Dożynkach Powiatowych we Włodawie. Tradycyjnie, jako jedyna szkoła rolnicza w powiecie, uczestniczyliśmy w święcie plonów. To niewątpliwie dowód uznania lokalnej społeczności i władz dla roli, jaką odgrywa nasza placówka w regionie: rozwijanie oświaty i kultury rolnej, wychowanie kolejnych pokoleń mądrych, dobrze przygotowanych do życia w zmieniającej rzeczywistości wsi, szanujących tradycje, ale też odważnie sięgających po nowoczesne rozwiązania.