21 września 2015 r. o godzinie 1600 w sali konferencyjnej odbyły się wybory do Samorządu Internatu. Każdy mieszkaniec miał możliwość oddania głosu na swojego kandydata zaznaczając to na karcie do głosowania.

     Nasza młodzież wzięła udział w wyjeździe zorganizowanym na 17 Targi AGROSHOW. Jest to największa tego typu impreza w Polsce i stały cel naszych szkolnych wycieczek.

18.09.2015 r. uczniowie klasy II i III pod opieką p. Emilii Litaszewskiej i p. Magdaleny Ostrowickiej uczestniczyli w XVI edycji Festiwalu Trzech Kultur we Włodawie.

     W dniu 17.09.2015 roku w internacie przy ZSCKR w Korolówce-Osadzie odbył się integracyjny wieczorek sportowy.

       W dniu 15 września 2015 r. w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego nauczycielom szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W naszej szkole awans zawodowy uzyskało troje nauczycieli: pani Katarzyna Bajdek-Tetiurka - stopień zawodowy nauczyciela mianowanego oraz pani Magdalena Ostrowicka i pani Justyna Wołos – stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego. W tej uroczystej chwili nauczycielkom towarzyszył Dyrektor Szkoły pan Leszek Młynarczyk.

     W dniu 10 września 2015 roku na terenie ZSCKR w Kolorówce – Osadzie Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie zorganizował Dzień Otwarty z Państwową Inspekcją Pracy w ramach programu „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. Głównym celem kampanii jest dążenie do ograniczenia ryzyka wypadkowego oraz poprawa ochrony zdrowia wśród rolników indywidualnych i członków ich rodzin. Rozpoczynając spotkanie, Dyrektor Szkoły Leszek Młynarczyk podkreślił, że szkoła po raz pierwszy nawiązała współpracę z PIP. Jest to ważne doświadczenie dla uczniów naszej szkoły, ponieważ akcje promocyjne i prewencyjne są skuteczne i zapobiegają wypadkom i nieszczęściom w tak trudnej dziedzinie jak rolnictwo.