„Każdy dzień jest pokazem mody, a świat wybiegiem” (Coco Chanel)

       08 marca 2016 roku chłopcy z internatu przygotowali wszystkim paniom niespodziankę, a mianowicie pokaz mody. „Modelkami” byli chłopcy, którzy z przymrużeniem oka zaprezentowali 10 ciekawych kreacji na zbliżającą się wiosnę.

       Kolejna, ósma już edycja Szkolnego Konkursu Mitologicznego pod nazwą „Ad fontes”, co znaczy powrót do źródeł, została przeprowadzona 10 marca 2016r. Wzięło w niej udział 15 uczniów z kilku klas. Konkurs zorganizowała Biblioteka Szkolna, aby rozwijać zainteresowania młodzieży mitologią i kulturą antyczną oraz kształtować postawy szacunku dla dorobku cywilizacyjnego starożytności.

       Dnia 09 marca 2016 roku w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyły się eliminacje  wojewódzkie Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Naszą szkołę reprezentowało siedmioro uczniów:

       W dniach 7-8 marca oraz 10 marca 2016 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie, w ramach współpracy z Zespołem Doradztwa Rolniczego we Włodawie odbył się cykl szkoleń rolników.

Dnia 04 marca 2016 r. odbyły się zajęcia praktyczne z przedstawicielami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie dotyczące pierwszej pomocy przedmedycznej.

       Targi Rolnicze AGRO-PARK zagościły w Lublinie już po raz dziewiąty. Tegoroczną ekspozycję stworzyło blisko 200 wystawców, którzy zaprezentowali kompleksową ofertę dla właścicieli gospodarstw rolnych. Trzon ekspozycji stanowiły maszyny dużego kalibru.