Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła w roku szkolnym 2013/2014 organizację konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pn. „Poznaj swoje prawa w pracy”. Konkurs jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Konkurs jest formą popularyzacji tego programu oraz sprawdzianem jego efektywności dla szkół i ich uczniów.

"Święty Andrzej Ci ukaże, co Ci los przyniesie w darze."

W czwartek 26 listopada 2015 roku odbył się w internacie andrzejkowy wieczór wróżb .

       22 listopada 2015 r. grupa teatralna „Korale” wzięła udział w XVII Powiatowym Przeglądzie Widowisk Obrzędowych i Jubileuszu 25 – lecia GOK w Hańsku.

      18 listopada 2015 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie, na zaproszenie pani Justyny Wołos, odbyło się spotkanie klasy IIa i IV technikum mechanizacji rolnictwa z kierownikiem Działu Upraw i Zakupów - dr Rafałem Chmieleckim - firmy Martin Bauer Polska Sp. z o.o. oraz przedstawicielami handlowymi dr Bartłomiejem Sońtą i Stanisławem Czopem.

     W dniu 16 listopada 2015r. w naszej szkole, w ramach projektu edukacyjnego „Lekcja z ZUS”, odbył się szkolny etap Konkursu Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych.

Dnia 09.11.2015 roku zostały rozegrane powiatowe zawody szkół średnich w tenisie stołowym indywidualnym.

Naszą szkołę reprezentowali: