Dobiegły końca wszystkie kolejki rozgrywek Internackiej Ligi Piłki Siatkowej i z tej okazji 11 kwietnia 2017 r. w ZSCKR w Korolówce – Osadzie odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród. Zwycięska drużyna ZSCKR Jabłoń z opiekunem i panią kierownik Agnieszką Wieczorkowską – Dudzik oraz mieszkańcy internatu i przedstawiciele drużyny ZSCKR Korolówka - Osada zgromadzili się w sali konferencyjnej. Zabrakło zdobywców trzeciego i czwartego miejsca – ZSCKR Siennica Różana i ZSCKR Okszów, którzy z powodu innych obowiązków nie mogli wziąć udziału w uroczystości.

8 kwietnia 2017r. grupa słuchaczy ze Szkoły Policealnej kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej wyjechała na wycieczkę do Muzeum Zamojskich w Kozłówce.

"Nie możemy robić wielkich rzeczy ale małe z wielką radością"

Matka Teresa z Kalkuty

Zwyczajem lat poprzednich wolontariuszki z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce - Osadzie brały udział w corocznej wielkanocnej kweście na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” we Włodawie.

Jest to okazja do tego, by pochylić się nad losem osób ciężko i nieuleczalnie chorych. Taki sposób aktywności uczy młodzież, że warto pomagać innym, poświęcać swój wolny czas, dzielić się pomysłami i zaangażowaniem, a potem aktywnie uczestniczyć w kwestowaniu.

23 marca w III Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie odbył się IX Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Rosyjskiej. Patronat nad Konkursem objął Kurator Oświaty w Lublinie oraz Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS.

Wśród 31 uczestników z 15 szkół województwa lubelskiego znalazły się uczennice Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie. Naszą szkołę godnie reprezentowały Iwona Karpińska z klasy III MT i Karolina Patejuk z klasy I MT.

23 marca 2017 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie odbyło się uroczyste podsumowanie XII Powiatowej Olimpiady Genealogiczno-Heraldycznej, nad którą honorowy patronat sprawował Pan Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki - dyrektor Instytutu Genealogii oraz Starostwo Powiatowe we Włodawie.

Naszą szkołę w Powiatowej Olimpiadzie Genealogiczno-Heraldycznej reprezentowała Karolina Patejuk uczennica klasy I technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu. Jej praca, przedstawiająca dworek w Romanowie została najlepiej oceniona przez jury konkursowe w kategorii plastycznej i uzyskała I miejsce na poziomie ponadgimnazjalnym.

         23 - 24 marca uczniowie klasy IV Technikum Agrobiznesu, Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technikum Mechanizacji Rolnictwa, wzięli udział w pielgrzymce do sanktuarium Jasnogórskiego. Cały wyjazd obejmował aspekt historyczny i duchowy.