„Możemy człowieka ocenić po tym jak traktuje zwierzęta

Immanuel Kant

Dnia 21.01.2019 r. uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce – Osadzie udali się z wizytą do „Schroniska dla bezdomnych zwierząt” w Chełmie. Wyjazd mógł się odbyć dzięki uprzejmości Dyrektora Szkoły pana Leszka Młynarczyka.

Wizyta w schronisku to znakomita okazja do tego, by  uczyć młodych ludzi miłości i szacunku do innych, nie tylko ludzi, ale i zwierząt –  braci mniejszych. Należy zaszczepiać jak najwięcej pozytywnych wartości, uwrażliwiać na nieszczęścia  i wpajać chęć niesienia pomocy potrzebującym.

W dniu 23 stycznia 2019r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce Osadzie, w ramach współpracy z Zespołem Doradztwa Rolniczego we Włodawie  odbyło się  szkolenie rolników. Szkolenie poprowadzili pracownicy ZDR pan Norbert Hoefler i pan Tadeusz Borkowski z wykorzystaniem bazy szkoły. Tematem szkolenia były zasady stosowania i przechowywania  środków ochrony roślin oraz zasady wykonywania oprysków tymi środkami.

11 stycznia 2019 roku odbył się XIII Wojewódzki Festiwal Kolęd i Pastorałek zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Oskara Kolberga we Włodawie. Celem przedsięwzięcia była popularyzacja kolęd i pastorałek oraz piosenek związanych z tematyką bożonarodzeniową, prezentacja dorobku wokalnego młodych artystów amatorów z całego województwa lubelskiego oraz propagowanie wartości chrześcijańskich i narodowych. Spotkanie było też świetną okazją do wymiany pomysłów i doświadczeń pedagogów i instruktorów w zakresie upowszechniania śpiewu.

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, z którym wiąże się wiele zwyczajów. Jednym z nich są jasełka, które przypominają nam historię narodzin Pana Jezusa, dostarczają wielu wrażeń i wzruszeń. To czas, kiedy wszyscy stają się dla siebie bardziej życzliwi i zapominają o wszelkich sporach i waśniach.

Aby podkreślić wyjątkowy charakter Świąt, uczniowie Zespołu Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce – Osadzie przygotowali inscenizację słowno – muzyczną pod tytułem: „Wśród nocnej ciszy”.Inscenizacja miała na celu pokazanie wszystkim, że prócz pięknej choinki, wspaniałych prezentów oraz zakupów, tak naprawdę ważna jest przede wszystkim sfera duchowa, kulturowa oraz historyczna podczas przygotowania do Świąt.

„Człowiek jest wielkim nie przez to co posiada lecz przez to kim jest

nie przez to, co ma lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II

 

                 Nie od dziś wiadomo, że prezenty, choćby najskromniejsze podarunki, stanowią odzwierciedlenie naszych najskrytszych marzeń. Okres Świąt Bożonarodzeniowych to niewątpliwie wyjątkowy czas, kiedy można spełnić marzenia niejednego dziecka.

Uczniowie naszej Szkoły z niecierpliwością wyczekiwali 17 grudnia, bowiem tego właśnie dnia, jak co roku, mieliśmy zaplanowaną wizytę u podopiecznych z  Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  „Kamyk” we Włodawie. Od początku istnienia Placówki zawozimy podopiecznym promienny uśmiech, nutkę optymizmu i pogody ducha.

W kalendarium koła teatralnego „Korale” Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce – Osadzie na stałe wpisał się organizowany przez GOK w Hańsku Powiatowy Przegląd Widowisk Obrzędowych. 9 grudnia 2018 r. uczniowie mieli okazję zaprezentować widowisko „Andrzejki u Mani” podczas XX już edycji tego przedsięwzięcia, skupiającego pasjonatów tradycji ludowej.

W wiejskiej chacie tytułowej bohaterki zgromadziły się panny wiedzione chęcią poznania niedalekiej przyszłości, której częścią miał stać się wymarzony ukochany. Sposoby na odkrycie tajemniczego losu zastosowane przez dziewczęta były najróżniejsze, m.in. lanie wosku, kołysanie niecką z butami, wypisywanie karteczek z imionami oraz raczej zapomniane współcześnie - pieczenie placków z użyciem wody przyniesionej w buzi z pobliskiej rzeki albo sianie lnu i wypowiadanie wezwania do św. Andrzeja.