22 lutego 2018 r. Biblioteka Szkolna w ZSCKR w Korolówce-Osadzie przeprowadziła finał Szkolnego Konkursu Mitologicznego. To już IX edycja konkursu, który cieszy się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród uczniów klas pierwszych. W tym roku szkolnym wzięły w nim udział 23 osoby (eliminacje wstępne odbyły się w grudniu), spośród których została wyłoniona najlepsza szóstka. Pierwsze koty za płoty i już mamy olimpijskie laury i fanfary dla uczennic z klasy I MT:

I miejsce – Kasia Obara

II miejsce – Patrycja Hrycak

III miejsce – Dominika Matysiuk

       1 marca 2018 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyły się eliminacje  wojewódzkie Olimpiady Młodych Producentów Rolnych zorganizowane przez Związek Młodzieży Wiejskiej. W finale wojewódzkim uczestniczyło 38 osób, naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Adam Garal, Rafał Zamrowski, Radosław Tadeniewicz, Kamil Samojluk, Sebastian Kwiatkowski. Zmagania prowadzone były w dwóch etapach: pierwszy obejmował test składający się z 50 pytań, drugi - etap ustny, do którego kwalifikowało się 10 uczestników z najlepszymi wynikami. Sebastian zajął 5 miejsce, które jest przepustką do etapu krajowego. Etap krajowy odbędzie się podczas XXIV Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej AGROTECH.

       Szkolne Koło Teatralne „Korale” z ZSCKR w Korolówce – Osadzie po raz trzeci otrzymało zaproszenie do udziału w Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie po eliminacjach powiatowych w Hańsku. Tym razem wystąpiło z widowiskiem obrzędowym pt. „Chrzciny Jagny”.

       SKT „Korale” reprezentowało województwo lubelskie / powiat włodawski/. Wystąpiło 2 lutego z obrzędem „Chrzciny Jagny”, nawiązując do wcześniejszych projektów teatralnych, tj. „Swatów” i „Przenosin” (fr. „Wesela Różanieckiego”). Zespół odtworzył obraz dawnych chrzcin z okolic Włodawy, jak chociażby zwyczaj szybszego chrztu dziewczynki, bo nie należało minąć niedzieli, aby kawalery jej nie minęli. Chrzcinom towarzyszyła biesiada przy suto zastawionym stole, a pogaduchom i przyśpiewkom końca nie było…

„Dalej młodzi, chodźmy w Polski tan”

       Dokładnie na 100 dni przed maturą, 27 stycznia 2018 roku tegoroczni maturzyści wraz z zaproszonymi gośćmi bawili się na Balu Studniówkowym ZSCKR w Korolówce – Osadzie w restauracji „Cwał” w Okunince.

       Swoją obecnością studniówkę uświetniła Dyrekcja Szkoły: Leszek Młynarczyk, Krystyna Zasadzka, Magdalena Ostrowicka i Krzysztof Horszczaruk oraz wychowawcy klas maturalnych: Emilia Litaszewska, Ewa Krzywania i Władysław Kuśmierz, a także nauczyciele, pracownicy administracji. Stawili się też licznie rodzice, spośród których wielu z nich przed laty przeżywało podobne emocje. Duchem i sercem obecny przy maturzystach był Starosta Powiatu Włodawskiego pan Andrzej Romańczuk – absolwent Technikum w Korolówce – Osadzie. Pan Starosta przekazał na ręce Dyrektora Szkoły list skierowany do świętującej młodzieży z życzeniami.

        Zebranie z rodzicami w dniu 14 stycznia 2018 r. w ZSCKR w Korolówce – Osadzie stało się okazją do podsumowania pracy dydaktyczno  – wychowawczej szkoły za I semestr roku szkolnego 2017/2018.

       Dyrektor Szkoły p. Leszek Młynarczyk omówił zarówno sukcesy jak i słabe strony uczniów. Najwyższą średnią ocen uzyskała klasa I MT – 3,45, a najlepszą uczennicą okazała się Karolina Patejuk (kl. II MT) ze średnią ocen 5,00. Najwyższą frekwencją wykazała klasa II MT – 89,26%, a wśród uczniów jedynie uczeń klasy I BT Gabriel Matwiejuk może się pochwalić 100% obecnością na lekcjach. Dowodem na to, że nauka się opłaca jest uczeń klasy IV BT Kamil Samojluk, który jest podwójnym stypendystą: Prezesa Rady Ministrów i Lubelskiej kuźni talentów, a ponadto dwukrotnie uzyskał tytuł laureata w eliminacjach centralnych OWiUR w pionie mechanizacja rolnictwa. W I semestrze 18 uczniów otrzymało stypendium Dyrektora Szkoły za średnią ocen 4,00 i wyżej oraz wzorowe i bardzo dobre zachowanie. Są to: Karolina Patejuk kl. II MT, Iwona Karpińska kl. IV MT, Kamil Samojluk kl. IV BT, Patrycja Hrycak kl. I MT, Dominika Matysiuk kl. I MT, Maja Adamczyk kl. III PTB, Radosław Tadeniewicz kl. IV BT, Aleksandra Andrzejuk kl. III PTB, Karolina Babut kl. III PTB, Justyna Nazaruk kl. II MT, Adam Garal kl. II MT, Gabriel Matwiejuk kl. I BT, Katarzyna Obara kl. I MT, Amelia Mazurek kl. III PTB, Karolina Szwalikowska kl. II PTB, Piotr Zamrowski kl. I BT, Weronika Petkowicz kl. II MT, Krzysztof Matczuk kl. II MT. Rodzice wyróżnionych uczniów otrzymali listy gratulacyjne z rąk Dyrektora Szkoły.

      20 grudnia 2017 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce Osadzie odbyła się uroczysta akademia z okazji obchodów Dnia Patronki Szkoły – Ireny Kosmowskiej. Uczniowie, w osobach, Karoliny Szwalikowskiej, Krzysztofa Matczuka, Anny Hasioli oraz Adama Kaznowskiego, Pawła Kozłowskiego, Piotra Dąbrowskiego oraz Sebastiana Kozioła przedstawili losy życia i działalności  Ireny Kosmowskiej, która wpisała się w dzieje Polski jako niezłomna działaczka walcząca o prawa chłopów, dzieci i kobiet.  Urodziła się w Warszawie, 20 grudnia 1879 w rodzinie inteligenckiej. Wpływ wybór drogi życiowej miała Kosmowskiej miała prawdopodobnie szkoła, do której uczęszczała, a która wpajała uczennicom ideę pracy u podstaw. Jednoznacznie więc postać Kosmowskiej wpisuje się w działalność szkoły rolniczej, której jest patronką.

Galeria zdjęć