Dnia 05 grudnia 2016 r. w internacie odbył się konkurs profilaktyczny „Wolni od używek”, którego głównym celem było propagowanie zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji oraz uświadomienie młodzieży zagrożeń związanych z uzależnieniami.  Z testem zmierzyło się 11 uczniów, byli to przedstawiciele klas: I MT, I PTM, II PTB, III BT i IV BT.

Zwycięzcą  konkursu został Wojciech Dydziuk z klasy IV BT, drugie miejsce zajął Kamil Samojluk z klasy III BT a trzecie - Natalia Biernacka z klasy I PTM. Serdecznie gratulujemy!

Konkurs profilaktyczny zorganizowały i przeprowadziły p. Anna Kuźmiuk i p. J. Pogonowska.  

 

Anna Kuźmiuk