PLAN PRAKTYK ZAWODOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO

IM. IRENY KOSMOWSKIEJ W KOROLÓWCE-OSADZIE

w  roku  szkolnym  2017/2018

Klasa

Jesienna praktyka

śródroczna

Wiosenna praktyka

śródroczna

II PTB

II BT

xxxxxxxxxxxxxxxx

2 tygodnie

16.04.2018 r. - 28.04.2018 r.

II MT xxxxxxxxxxxxxxxx 2 tygodnie
16.04.2018 r. - 28.04.2018 r.
III PTB 2 tygodnie
16.10.2017 r. - 28.10.2017 r.
xxxxxxxxxxxxxxxx
TTW   4 tygodnie