Uczniowie, którzy uzyskali stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce za I semestr roku szkolnego 2016/2017

PATEJUK KAROLINA - średnia 5,05

KARPIŃSKA IWONA - średnia 4,64 - STYPENDYSTKA PREZESA RADY MINISTRÓW

SAMOJLUK KAMIL - średnia 4,46 - Stypendysta Zarządu Województwa Lubelskiego

w ramach programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2016 – 2019

MATCZUK KRZYSZTOF - średnia 4,40

WOŹNIAK JULITA - średnia 4,20

ANDRZEJUK ALEKSANDRA - średnia 4,24

TADENIEWICZ RADOSŁAW - średnia 4,15

NAZARUK JUSTYNA - średnia 4,15

SIOMKA KAROL - średnia 4,0

SKIBIŃSKA ALEKSANDRA - średnia 4,00

GARAL ADAM - średnia 4,25