PLAN PRAKTYK ZAWODOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO

IM. IRENY KOSMOWSKIEJ W KOROLÓWCE-OSADZIE

w  roku  szkolnym  2018/2019

Klasa Jesienna praktyka śródroczna Wiosenna praktyka śródroczna
III PBT i III BT 2 tygodnie
15.10.2018-28.10.2018r.
 
III MT 2 tygodnie
15.10.2018-28.10.2018r.
 
II MT   2 tygodnie
01.04.2019-14.04.2019r.
II BT   2 tygodnie
01.04.2019-14.04.2019r.
TTW   4 tygodnie