Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie  dla absolwentów gimnazjum:

TECHNIKUM

(4 letnie dla młodzieży) kształcące w zawodach:

-    technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

-    technik żywienia i usług gastronomicznych

-    technik agrobiznesu (klasa mundurowa pod patronatem Straży Pożarnej)

-    technik hodowca koni

-  technik rolnik

-  technik turystyki wiejskiej

-  technik architektury krajobrazu

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

(3 letnia dla młodzieży) kształcąca w zawodzie:

-    mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

-  rolnik

 

 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie  dla absolwentów szkół podstawowych:

TECHNIKUM

(5 letnie dla młodzieży) kształcące w zawodach:

-    technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

-    technik żywienia i usług gastronomicznych

-    technik agrobiznesu (klasa mundurowa pod patronatem Straży Pożarnej)

-    technik hodowca koni

-  technik rolnik

-  technik turystyki wiejskiej

-  technik architektury krajobrazu

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

(3 letnia dla młodzieży) kształcąca w zawodzie:

-    mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

-  rolnik

 

 

 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie  dla dorosłych:

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

(roczne dla dorosłych):

  • Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
  • Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie
  • Prowadzenie produkcji rolniczej
  • Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie
  • Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej