Zmiana terminów zajazdów!!!

 

Harmonogram zjazdów III semestru Szkoły Policealnej                        
(zaocznej) – kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej

 

Data Godzina Przedmiot Nauczyciel prowadzący
15.09.2017r. 1415 – 1730 Podstawy przedsiębiorczości 4x Emilia Litaszewska
1735 – 2050 Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska 4x Elżbieta Torbicz
16.09.2017r. 800 – 1025 Żywienie turystów 3 x Diana Łubkowska
1030 – 1255 Podstawy przedsiębiorczości 3x Emilia Litaszewska
1300 – 1705 Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska 5x Elżbieta Torbicz

22.09.2017r.

1415 – 1730 Żywienie turystów 4x Diana Łubkowska
1735 – 2050 Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska 4x Elżbieta Torbicz

23.09.2017r.

800 – 1025 Produkcja rolnicza 3x Zenon Baj
1030 – 1255 Podstawy przedsiębiorczości 3x Emilia Litaszewska
1300 – 1615 Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska 4x Elżbieta Torbicz
24.09.2017r. 800 – 1345 Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska 7x Elżbieta Torbicz
06.10.2017r. 1415 – 1730 Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska 4x Elżbieta Torbicz
1735 – 2050 Podstawy przedsiębiorczości 4x Emilia Litaszewska

07.10.2017r.

800 – 1255 Żywienie turystów 6 x Diana Łubkowska
1300 – 1705 Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska 5x Elżbieta Torbicz
1710 – 1845 Agroturystyka i obsługa klienta 2x Elżbieta Torbicz

27.10.2017r.

1415 – 1550 Żywienie turystów 2 x Diana Łubkowska
1555 – 1730 Produkcja rolnicza 2x Zenon Baj
1735 – 2050 Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska 4x Elżbieta Torbicz
28.10.2017r. 800 – 1115 Produkcja rolnicza 4x Zenon Baj
1120 – 1255 Podstawy przedsiębiorczości 2x Emilia Litaszewska
1300 – 1705 Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska 5x Elżbieta Torbicz
1710 – 1845 Agroturystyka i obsługa klienta 2x Elżbieta Torbicz

03.11.2017r.

1415 – 1730 Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska 4x Elżbieta Torbicz
1735 – 2050 Produkcja rolnicza 4x Zenon Baj

04.11.2017r.

800 – 1115 Podstawy przedsiębiorczości 4x Emilia Litaszewska
1120 – 1255 Produkcja rolnicza 2x Zenon Baj
1300 – 1705 Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska 5x Elżbieta Torbicz
1710 – 1935 Agroturystyka i obsługa klienta 3x Elżbieta Torbicz
24.11.2017r. 1415 – 1730 Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska 4x Elżbieta Torbicz
24.11.2017r. 800 – 1205 Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska 5x Elżbieta Torbicz
1210 – 1705 Agroturystyka i obsługa klienta 6x Elżbieta Torbicz
08.12.2017r. 1415 – 1730 Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska 4x Elżbieta Torbicz
1735 – 2000 Agroturystyka i obsługa klienta 2x Elżbieta Torbicz
09.12.2017r. 800 – 1755 Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska 12x Elżbieta Torbicz
13.01.2017r.

800 – 1935

Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska 14x Elżbieta Torbicz
 

PLIK DO POBRANIA