Harmonogram zjazdów II semestru Szkoły Policealnej

(zaocznej) – kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej

Data

Godzina

Przedmiot

Nauczyciel prowadzący

10.02.2017r.

1500 – 2000

Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska  6x

Elżbieta Torbicz

11.02.2017r.

800 – 1210

Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska  5x

Elżbieta Torbicz

1215 – 1440

Prowadzenie działalności gospodarczej 3 x

Agnieszka Jaszczuk

1445 – 1800

Organizacja ruchu turystycznego 4x

Agnieszka Jaszczuk

1805 – 2030

Produkcja rolnicza 3x

Marek Pajączkowski

17.02.2017r.

1500 – 2005

Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska  6x

Elżbieta Torbicz

18.02.2017r.

800 – 1300

Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska  6x

Elżbieta Torbicz

1305 – 1530

Podstawy rolnictwa 3x

Marek Pajączkowski

1535 – 1800

Ekonomika w turystyce 3x

Agnieszka Jaszczuk

1805 – 2025

Organizacja ruchu turystycznego 3x

Agnieszka Jaszczuk

03.03.2017r.

1500 – 2000

Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska  6x

Elżbieta Torbicz

04.03.2017r.

800 – 1300

Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska  6x

Elżbieta Torbicz

1305 – 1530

Podstawy turystyki 3x

Elżbieta Torbicz

1535 – 1800

Organizacja ruchu turystycznego 3x

Agnieszka Jaszczuk

1805 – 2030

Produkcja rolnicza 3x

Marek Pajączkowski

17.03.2017r.

1500 – 2000

Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska  6x

Elżbieta Torbicz

18.03.2017r.

800 – 1300

Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska  6x

Elżbieta Torbicz

1305 – 1530

Ekonomika w turystyce 3x

Agnieszka Jaszczuk

1535 – 1800

Organizacja ruchu turystycznego 3x

Agnieszka Jaszczuk

1805 – 2030

Produkcja rolnicza 3x

Marek Pajączkowski

07.04.2017r.

1500 – 2000

Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska  6x

Elżbieta Torbicz

08.04.2017r.

800 – 1300

Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska  6x

Elżbieta Torbicz

1305 – 1530

Podstawy turystyki 3x

Elżbieta Torbicz

1535 – 1800

Produkcja rolnicza3x

Marek Pajączkowski

1805 – 2030

Prowadzenie działalności gospodarczej 3x

Agnieszka Jaszczuk

21.04.2017r.

1500 – 2000

Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska  6x

Elżbieta Torbicz

22.04.2017r.

800 – 1300

Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska  6x

Elżbieta Torbicz

1305 – 1530

Podstawy turystyki 3x

Elżbieta Torbicz

1535 – 1800

Podstawy rolnictwa  3x

Marek Pajączkowski

1805 – 2030

Ekonomika w turystyce 3x

Agnieszka Jaszczuk

05.05.2017r.

1500 – 2000

Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska  6x

Elżbieta Torbicz

06.05.2017r.

800 – 1300

Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska  6x

Elżbieta Torbicz

1305 – 1530

Podstawy turystyki 3x

Elżbieta Torbicz

1535 – 1800

Ekonomika w turystyce 3x

Agnieszka Jaszczuk

1805 – 2030

Produkcja rolnicza 3x

Marek Pajączkowski

19.05.2017r.

1415 – 1730

Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska 4x

Elżbieta Torbicz

1735 – 2000

Podstawy turystyki 3x

Elżbieta Torbicz

20.05.2017r.

800 – 1025

Podstawy rolnictwa 3x

Marek Pajączkowski

1030 – 1525

Organizacja ruchu turystycznego 6 x

Agnieszka Jaszczuk

1530 – 2030

Prowadzenie działalności gospodarczej 6 x

Agnieszka Jaszczuk

02.06.2017r.

1415 – 1640

Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska  3x

Elżbieta Torbicz

1645 – 1910

Organizacja ruchu turystycznego 3x

Agnieszka Jaszczuk

03.06.2017r.

800 – 1255

Podstawy turystyki 6 x

Elżbieta Torbicz

1300 – 1525

Organizacja ruchu turystycznego 3x

Agnieszka Jaszczuk

1530 – 2025

Podstawy rolnictwa  6x

Marek Pajączkowski

16.06.2017r.

1415 – 1640

Podstawy turystyki 3x

Elżbieta Torbicz

1645 – 1910

Prowadzenie działalności gospodarczej 3 x

Agnieszka Jaszczuk

17.06.2017r.

800 – 1255

Podstawy turystyki 6x

Elżbieta Torbicz

1300 – 1525

Organizacja ruchu turystycznego 3x

Agnieszka Jaszczuk

1530 – 1755

Ekonomika w turystyce 3x

Agnieszka Jaszczuk

 

POBIERZ HARMONOGRAM