Zmiana terminów zajazdów!!!

 

Harmonogram zjazdów I semestru Szkoły Policealnej

(zaocznej) – kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej

Data Godzina Przedmiot Nauczyciel prowadzący
15.09.2017r. 1415 – 1730 Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska 4x Elżbieta Torbicz
1735 – 2050 Organizacja ruchu turystycznego 4x Agnieszka Jaszczuk
16.09.2017r. 800 – 1255 Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska 6x Elżbieta Torbicz
1300 – 1525 Podstawy przedsiębiorczości 3x Emilia Litaszewska
1530 – 1705 Organizacja ruchu turystycznego 2x Agnieszka Jaszczuk
1710 – 1845 Prowadzenie działalności gospodarczej 2 x Agnieszka Jaszczuk
22.09.2017r. 1415 – 1730 Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska 4x Elżbieta Torbicz
1735 – 2050 Ekonomika w turystyce 4x Emilia Litaszewska
23.09.2017r. 800 – 1255 Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska 6x Elżbieta Torbicz
1300 – 1615 Podstawy przedsiębiorczości 4x Emilia Litaszewska
1620 – 1935 Język angielski 4x Elżbieta Szkodzińska
24.09.2017r. 800 – 1435 Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska 8x Elżbieta Torbicz
06.10.2017r. 1415 – 1730 Organizacja ruchu turystycznego 4x Agnieszka Jaszczuk
1735 – 2050 Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska 4x Elżbieta Torbicz
07.10.2017r. 800 – 1255 Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska 6x Elżbieta Torbicz
1300 – 1525 Język angielski 3x Elżbieta Szkodzińska
1530 – 1845 Prowadzenie działalności gospodarczej 4x Agnieszka Jaszczuk
27.10.2017r. 1415 – 1730 Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska 4x Elżbieta Torbicz
1735 – 2050 Ekonomika w turystyce 4x Emilia Litaszewska
28.10.2017r. 800 – 1255 Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska 6x Elżbieta Torbicz
1300 – 1615 Ekonomika w turystyce 4x Emilia Litaszewska
1620 – 1845 Język angielski 3x Elżbieta Szkodzińska
03.11.2017r. 1415 – 1730 Organizacja ruchu turystycznego 4x Agnieszka Jaszczuk
1735 – 2050 Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska 4x Elżbieta Torbicz
04.11.2017r. 800 – 1255 Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska 6x Elżbieta Torbicz
1300 – 1705 Prowadzenie działalności gospodarczej 5x Agnieszka Jaszczuk
17.11.2017r. 1415 – 1730 Podstawy turystyki 4x Elżbieta Torbicz
1735 – 2050 Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska 4x Elżbieta Torbicz
18.11.2017r. 800 – 1255 Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska 6x Elżbieta Torbicz
1300 – 1525 Podstawy turystyki 3x Elżbieta Torbicz
1530 – 1755 Podstawy przedsiębiorczości 3x Emilia Litaszewska
01.12.2017r. 1415 – 1730 Podstawy turystyki 4 x Elżbieta Torbicz
1735 – 2050 Prowadzenie działalności gospodarczej 4 x Agnieszka Jaszczuk
02.12.2017r. 800 – 1345 Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska 7x Elżbieta Torbicz
1350 – 1845 Podstawy turystyki 6x Elżbieta Torbicz
15.12.2017r. 1415 – 1500 Organizacja ruchu turystycznego 1x Agnieszka Jaszczuk
1505 – 2050 Podstawy turystyki 7x Elżbieta Torbicz
16.12.2017r. 800 – 1205 Język angielski 5 x Elżbieta Szkodzińska
1210 – 1435 Ekonomika w turystyce 3x Emilia Litaszewska
1440 – 1935 Podstawy turystyki 6x Elżbieta Torbicz

 

POBIERZ HARMONOGRAM