Kolejny raz młodzież z klas IV Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa uczestniczyła w zajęciach praktycznych z diagnostyki pojazdów, które odbyły się w Centrum Innowacyjno – Wdrożeniowym Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Korzystając z wyposażenia m.in. laboratorium badania paliw i smarów oraz stacji diagnostycznej i hamowni podwoziowej zostały przeprowadzone pokazowe badania jakości paliw i smarów, pomiaru mocy i momentu obrotowego samochodów osobowych oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Zajęcia odbyły się 11 grudnia 2014 roku pod opieką pana dr Grzegorza Zająca, oraz pana dr Tomasza Słowika, adiunktów w Katedrze Energetyki i Pojazdów. Uczniowie mieli okazję zwiedzenia również innych obiektów i laboratoriów Centrum, między innymi: auli wykładowej, stacjonarnej hamowni silnikowej, przewoźnej hamowni do badania mocy ciągników rolniczych, oraz laboratorium do badania sprzętu do chemizacji którego opiekunem jest pan dr hab. inż. Stanisław Parafiniuk.

Odbyło się również spotkanie z kierownikiem Katedry Energetyki i Pojazdów panem prof. dr Wiesławem Piekarskim.

Organizatorami wyjazdu i opiekunami młodzieży byli: Adam Orenczuk, Leszek Młynarczyk, Zenon Baj i Władysław Kuśmierz.

Galeria zdjęć