Przekazywanie wiedzy podczas zajęć praktycznych musi być poparte wszechstronnym przygotowaniem, które realizowane jest w czasie zajęć oraz praktyk zawodowych. Miejscem kształcenia zawodowego w naszej szkole są warsztaty szkolne. Wyposażone są one w podstawowe urządzenia i maszyny potrzebne do realizacji programu w zakresie praktycznej nauki zawodu. Zajęcia praktyczne odbywają się w działach: obróbki ręcznej, spawalni, kuźni, obróbki mechanicznej, pracowni elektrotechnicznej, pracowni napraw pojazdów i maszyn rolniczych oraz diagnostyki pojazdów i maszyn rolniczych.

Umiejętności praktyczne, eksploatacyjne i naprawcze w działach maszyn i pojazdów rolniczych zdobywane są w oparciu o:

  • zestaw maszyn i urządzeń do uprawy roli, siewu, sadzenia, ochrony roślin
  • zestaw maszyn do zbioru ziemiopłodów w tym kombajn zbożowy, kombajn do ziemniaków, kopaczka elewatorowa
  • ciągniki rolnicze URSUS, ZETOR PROXIMA, CASE, JOHN DEERE, przyczepy, ładowacz cyklop
  • stoły do badania pomp wtryskowych i wtryskiwaczy
  • basen i manometr kontrolny do badania opryskiwaczy
  • urządzenie do kontroli rozpylaczy
  • urządzenia diagnostyki samochodowej BOSCH
  • wyważarkę oraz montażownię do kół

W dziale obróbki mechanicznej uczniowie zdobywają umiejętności w oparciu o maszyny do obróbki metali i drewna takie jak: tokarki, frezarki, strugarko-równiarkę, strugarkę grubościową, pilarkę do drewna.

Zajęcia praktyczne na działach spawania elektrycznego oraz kuźni odbywają się z wykorzystaniem spawarek elektrycznych BESTER, urządzeń MIG i TIG, zestawu do spawania gazowego, zgrzewarki do blach.

Dział obróbki ręcznej wyposażony jest w indywidualne stanowiska ślusarskie, wiertarki, przecinarki do metalu, gilotynę do cięcia blach, giętarkę do blach, giętarkę do gięcia rur i podstawowe narzędzia ślusarskie.

Szkoła posiada nowoczesny plac manewrowy do nauki jazdy w zakresie kategorii B i T. Dysponujemy również działką dydaktyczną o powierzchni 4,84 ha na której to uczniowie zdobywają podstawowe umiejętności w zakresie obsługi maszyn rolniczych.

Praktyki zawodowe realizowane są w oparciu o własne obiekty jak również gospodarstwa indywidualne i firmy prywatne z którymi posiadamy podpisane wieloletnie umowy o współpracy. Uczniowie mają również możliwość odbywania praktyk zagranicznych w ramach programu ERASMUS +.

Absolwent naszej szkoły poza wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi uzyskuje także uprawnienia takie jak: prawo jazdy kategorii B – samochód osobowy i kategorii T – ciągnik rolniczy, uprawnienia do obsługi i użytkowania kombajnu zbożowego, szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym.

Szkoła posiada upoważnienia jako ośrodek egzaminacyjny w zakresie wszystkich zawodów kształconych w naszej placówce.

GALERIA ZDJĘĆ WARSZTATÓW SZKOLNYCH