Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce – Osadzie posada nową, w pełni wyposażoną pracownię do przeprowadzania zajęć kształcenia praktycznego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w tym zawodzie. Pracownia znajduje się na parterze budynku Internatu.

gastronomia3Każde stanowisko robocze wykonane jest ze stali nierdzewnej i wyposażone w piec, stół roboczy, zlew stanowiskowy oraz inne urządzenia i sprzęt gastronomiczny niezbędny do przygotowywania potraw i napojów.

Organizacja pracowni przypomina układ kuchni zakładów gastronomicznych.

gastronomia1

Wyznaczone są stanowiska obróbki wstępnej jaj, mięsa, owoców i warzyw, a także zmywalnia naczyń stołowych wyposażona w profesjonalną zmywarkę do naczyń. Pracownia spełnia wszystkie wymogi ergonomii oraz higieny i bezpieczeństwa pracy.gastronomia6

To tu uczniowie klas o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych zgłębiają tajniki sporządzania prostych i wykwintnych potraw i napojów. Uczniowie nie tylko przygotowują różnego rodzaju posiłki, ale także uczą się zasad prawidłowego i dekoracyjnego nakrywania stołów oraz obsługi konsumenta.

Nasi uczniowie mają również możliwość uczestniczenia w organizacji przyjęć okolicznościowych i obsłudze kelnerskiej podczas imprez organizowanych zarówno na terenie szkoły jak i poza nią.

Po ukończeniu naszej szkoły absolwent może znaleźć pracę nie tylko w zakładach branży gastronomicznej, ale także hotelarskiej lub turystycznej lub rozpocząć własną działalność gospodarczą związaną z tymi specjalnościami.

gastronomia4

 

GALERIA ZDJĘĆ PRACOWNIA ŻYWNIENIA ORAZ PRACOWNIA OBSŁUGI KONSUMENTA