Uczniowie, pracownicy i nauczyciele Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie co roku bardzo chętnie włączają się w akcje gromadzenia i utylizacji odpadów niebezpiecznych jakimi są zużyte baterie. Są one bardzo szkodliwe dla środowiska ze względu na to, że zawierają toksyczne metale takie jak ołów, kadm czy rtęć. Nie wolno ich wyrzucać do zwykłych koszy na śmieci, lecz do specjalnie wyznaczonych pojemników.

W naszej szkole zbiórka zużytych baterii prowadzona jest od lat, a zebrane baterie przekazywane są Organizacji Odzysku S.A. REBA, która zajmuje się ich utylizacją i recyklingiem. W roku szkolnym 2013/2014 udało nam się zebrać łącznie 1947 sztuk zużytych baterii, z czego najwięcej baterii zebrali uczniowie klasy I TMR (640 szt.), I TA/TŻ (402 szt.) oraz III TMR (399 szt.).

Bardzo dziękujemy wszystkim, którym nie jest obcy los naszej planety Ziemi i którzy tak chętnie zaangażowali się w tę akcję.

Aneta Tułacz