Udziałem w II Wojewódzkim Konkursie Artystycznym im. Stefana Sidoruka: „Obrazy i Słowa” nasza szkoła wpisała się w obchody Roku Kolberga. Konkurs został przeprowadzony 3 czerwca 2014 r. w budynku Małej Synagogi Muzeum Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego we Włodawie w trzech kategoriach: recytatorskim, plastycznym i fotograficznym. Celem przedsięwzięcia była również popularyzacja twórczości Stefana Sidoruka – poety i artysty ludowego z nadbużańskich Stawek, uwrażliwienie dzieci i młodzież na poezję, kulturę słowa i piękno otaczającego świata, propagowanie sztuk plastycznych jako środka komunikacji kulturowej, integrowanie lokalnej społeczności.

Nasza szkołę reprezentowali: Julita Woźniak (kl. I TA/TŻ i UG) w konkursie recytatorskim oraz Anna Prabucka (kl. ITA/TŻ i UG) i Patryk Kopiel (kl. IIITA/TMR) w konkursie fotograficznym. Julita przygotowała wiersz Stefana Sidoruka pt. „Chleb” i fragment powieści Wiesława Myśliwskiego „Kamień na kamieniu”. Natomiast Ania i Patryk fotografowali m.in. stary młyn w Wyrykach, mogiłę żołnierzy AK w Adampolu, stare chaty, las, polne kwiaty. Motywy te często występują w utworach Króla Nadbużańskich Poetów. Młodzieżą opiekowała się p. Ewa Krzywania.

Organizatorem konkursu był ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie i Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie. Patronat honorowy objęło Starostwo Powiatowe we Włodawie a patronat medialny „Wschód” - Kwartalnik Społeczno - Kulturalny.

Ewa Krzywania